Oświadczenie o utracie karty kierowcy – wzór

16.00 

Oświadczenie o utracie karty kierowcy jest niezbędne, ponieważ kierujący pojazdem nie może poruszać się nim bez takiego dokumentu przez okres dłuższy niż 15 dni. Karta kierowcy jest narzędziem, które służy do zapisywania danych, między innymi na temat postoju i odpoczynku kierowcy.

Jeśli karta zostanie skradziona, zgubiona lub uszkodzona, tachograf nie będzie zapisywał wymaganych informacji. Konieczne jest zatem zgłoszenie utraty karty kierowcy w celu ubiegania się o wydanie jej wtórnika. Jak przygotować oświadczenie o utracie karty kierowcy?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia – które pobierzesz powyżej↑

Co to jest karta kierowcy?

Karta kierowcy to inaczej karta do tachografu. Przyjmuje ona postać karty plastikowej z chipem służącym do zapisywania danych z tego urządzenia. Tachograf przenosi na kartę informacje dotyczące przebiegu i czasu jazdy kierowcy.

Korzystanie z takiego narzędzia jest obowiązkowe, ponieważ kierowców zawodowych obowiązują regulacje dotyczące koniecznych postojów i maksymalnego czasu jazdy.

Jeśli więc kierowca traci taką kartę, musi niezwłocznie zgłosić ten fakt odpowiednim organom i postarać się o wydanie nowego dokumentu.

Zepsuta lub utracona karta kierowcy

Kierowca zawodowy powinien sporządzić oświadczenie o utracie karty kierowcy nie tylko w przypadku jej zgubienia czy kradzieży, ale także w momencie, kiedy stwierdzi, że karta nie działa prawidłowo lub nie działa w ogóle po jej mechanicznym uszkodzeniu.

Zatem zniszczona karta kierowcy także podlega zgłoszeniu i wymianie na nową. Co ważne, jeśli kartę do tachografu skradziono, sprawę należy zgłosić również na policję.

O wydanie duplikatu karty kierowca zawodowy wnioskuje natomiast do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Zanim otrzyma nowy dokument, powinien jednak zgłosić utratę karty i otrzymać zaświadczenie, z którego będzie korzystać w okresie oczekiwania na wtórnik. Dzięki takiemu zaświadczeniu może on prowadzić pojazd bez karty kierowcy. Jest to jednak rozwiązanie ograniczone czasowo.

Kierowca może prowadzić pojazd przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych bez karty kierowcy, z zaświadczeniem o zgłoszeniu jej utraty. Okres ten wydłuża się tylko wtedy, kiedy konieczne jest odstawienie pojazdu do bazy, o czym trzeba poinformować w zgłoszeniu utraty karty.

Dlaczego nie wolno jeździć bez karty kierowcy?

Oświadczenie o zagubieniu karty kierowcy jest konieczne z uwagi na fakt, jaką rolę pełni karta do tachografu. Jest to źródło informacji na temat tego, czy kierowca przestrzega przepisów dotyczących dopuszczalnego czasu jazdy i obowiązkowych postojów.

Jeśli kierowca świadomie jeździ z kartą uszkodzoną lub nie zgłosi faktu jej utraty, musi liczyć się z ryzykiem kary grzywny. Mandat za takie przewinienie wynosi:

 • 2000 zł dla kierowcy,
 • 2000 zł dla osoby zarządzającej transportem w firmie transportowej zatrudniającej kierowcę,
 • 5000 zł dla firmy transportowej zatrudniającej kierowcę, czyli dla przedsiębiorcy.

Kary te nie są też jednorazowe. Jeśli po ukaraniu kierowca nadal będzie kontynuował jazdę pojazdem:

 • bez karty do tachografu,
 • bez zaświadczenia o zgłoszeniu utraty karty kierowcy,
 • dłużej niż przez 15 dni bez uzasadnienia,

zostanie obciążony kolejnym mandatem, w wysokości 1000 zł oraz mandatami w wysokości 100 zł za każdy kolejny dzień takich naruszeń.

Jak zgłosić utratę karty kierowcy?

Wniosek o utracie karty kierowcy musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych. Konieczne jest wskazanie w nim przede wszystkim danych kierowcy i utraconej karty, a także danych firmy transportowej, w której kierowca jest zatrudniony. W celu przygotowania stosownego dokumentu warto wykorzystać gotowy do wypełnienia druk oświadczenie o utracie karty kierowcy PDF.

Pismo uwzględnia następujące elementy zgłoszenia:

 • imię i nazwisko kierowcy oraz jego dane kontaktowe,
 • dane firmy transportowej zatrudniającej kierowcę, w tym nazwa, adres, numer NIP,
 • numer karty kierowcy – w przypadku jej uszkodzenia mechanicznego,
 • oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 K.K.)

Wzór oświadczenia o utracie karty kierowcy zawiera również wniosek o wydanie zaświadczenia, które daje możliwość poruszania się pojazdem do momentu wydania duplikatu karty. Kierowca powinien poprosić w takim piśmie o:

 • zaświadczenie o zgłoszeniu uszkodzenia/utraty karty – może wtedy prowadzić pojazd przez maksymalnie 15 dni,
 • zaświadczenie o zgłoszeniu uszkodzenia/utraty karty wraz z wydaniem zgody na kontynuację jazdy i na zjazd do bazy – może wtedy prowadzić pojazd dłużej niż przez 15 dni.

Oczywiście, wydane zaświadczenie o zgłoszeniu utraty karty kierowcy należy mieć przy sobie podczas przemieszczania się pojazdem wyposażonym w tachograf.

Jak uzyskać nową kartę kierowcy?

Po zgłoszeniu utraty karty do tachografu kierowca musi postarać się o wydanie nowego dokumentu. Warto zaznaczyć przy tym, że przypadku karty uszkodzonej w inny sposób niż mechaniczny, nie zgłasza się jej dysfunkcyjnego działania, lecz oddaje kartę kierowcy do naprawy, zgodnie z procedurą reklamacyjną.

W ten sposób kierowca szybko otrzymuje kartę zastępczą.

W pozostałych przypadkach (kradzieży karty kierowcy lub jej zgubienie) kierowca składa wniosek o wydanie karty kierowcy do tachografu listownie lub przez internet. W procesie niezbędne są:

 • wypełniony wniosek o wydanie karty kierowcy,
 • stan tłumaczenia prawa jazdy (zagranicznego),
 • aktualne zdjęcie,
 • skan świadectwa kierowcy,
 • skan karty kierowcy (zagranicznej),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za kartę kierowcy,
 • karta aktualna (jeśli jest uszkodzona mechanicznie, podlega zwrotowi),
 • oświadczenie: o miejscu zamieszkania, o posiadaniu ważnego prawa jazdy, o zatrudnieniu na stanowisku kierowcy w przedsiębiorstwie transportowym, o utracie karty,
 • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji (jeśli została skradziona).

Na wydanie nowej karty kierowcy czeka się około 7 dni, jeśli wniosek składany jest przez internet lub do 30 dni w przypadku złożenia dokumentów listownie.

Jeśli więc kierowca nie chce stresować się jazdą bez tego dokumentu, powinien dopełnić formalności jak najszybciej, najlepiej za pomocą formularza online. Za wydanie karty do tachografu płaci się 172,20 złotych. Dokument jest ważny przez okres 5 lat.

Zsumowanie informacji

Utrata karty kierowcy nie znaczy od razu, że kierowca musi natychmiast zaprzestać jazdy samochodem. Może on kontynuować jazdę przez 15 dni kalendarzowych i jest to okres maksymalny.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o utracie karty kierowcy – wzór