Wniosek o utratę wartości pojazdu – wzór PDF

16.00 

Jak napisać wniosek o utratę wartości pojazdu? Po wypadku lub kolizji naprawiony pojazd nie ma już takiej samej wartości jak pojazd bezwypadkowy.

Sam fakt, iż samochód był naprawiany po takim zdarzeniu, potrafi skutecznie odstraszać kupujących, dlatego jego właściciel ma prawo wystąpić z wnioskiem o utratę wartości handlowej pojazdu, czyli o rekompensatę z polisy OC sprawcy. Jak napisać taki wniosek?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Na czym polega utrata wartości handlowej pojazdu?

Utrata wartości pojazdu po szkodzie wiąże się ze zdarzeniami typu wypadek, kolizja czy stłuczka. Nawet niewielkie wgniecenie na karoserii może sprawić, że samochód straci na wartości. Natomiast nabywcy bardzo często już na wstępie wykluczają możliwość zakupu pojazdu powypadkowego.

Powód jest bardzo prosty i właściwie zrozumiały – to obawa przed ujawnieniem w przyszłości wad, których usunięcie może okazać się bardzo kosztowne. Skutki takiego przeświadczenia odczuwają sprzedawcy, którzy muszą później obniżyć cenę pojazdu, aby wśród innych ofert wyróżnić się właśnie atrakcyjniejszą ceną.

Utrata wartości handlowej pojazdu jest czymś, co może zrekompensować różnicę cenową sprzedającemu.

Należy rozumieć ją jako ubytek wartości rynkowej pojazdu po naprawie względem wartości pojazdu przed zdarzeniem typu kolizja czy wypadek. Utraty wartości rynkowej pojazdu nie da się uniknąć, nawet jeśli naprawę pojazdu zlecimy profesjonalnemu, renomowanemu warsztatowi.

Każdy kupujący preferować będzie bowiem mimo wszystko pojazd bezwypadkowy. Aby uniknąć strat, właściciel samochodu może złożyć wniosek o utratę wartości pojazdu, czyli wniosek o odszkodowanie za szkodę. Odszkodowanie to wypłaca się z polisy OC sprawcy.

Utrata wartości pojazdu w przepisach

Zgodnie z przepisami, każdemu poszkodowanemu kierowcy z OC sprawcy należy się odszkodowanie między innymi za straty materialne. Co więcej, jeśli skutkiem zdarzenia było uszkodzenie pojazdu, to poszkodowany ma prawo żądać:

 • pokrycia kosztów naprawy samochodu, czyli przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia, ewentualnie zapłaty,
 • pokrycia różnicy wartości pojazdu przed zdarzeniem i po naprawie.

Kiedy firmy ubezpieczeniowe ustalają wysokość odszkodowania za poniesioną szkodę, często nie biorą pod uwagę tej ostatniej kwestii, czyli pomijają utratę wartości handlowej pojazdu. Tymczasem obowiązek naprawienia szkody wynika już z przepisów kodeksu cywilnego.

Zgodnie z treścią art. 361:

Naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono.

Kiedy można otrzymać odszkodowanie za utratę wartości pojazdu?

Utrata wartości samochodu po wypadku nie znajdzie zastosowania w przypadku każdej kolizji czy każdego wypadku. Warto pamiętać bowiem, że wynikiem kolizji może być zarówno szkoda częściowa, jak i całkowita. Jeśli pojazd warto naprawić – jest to opłacalne – koszt takiej naprawy pokrywany jest z polisy OC sprawcy.

Jeżeli zaś stwierdza się szkodę całkowitą, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie równe wartości pojazdu pomniejszonej o wartość wraku. W takim przypadku nie mówi się o utracie wartości rynkowej. Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu można otrzymać tylko w przypadku szkody częściowej.

To jednak niejedyne warunki, jakie musi spełnić poszkodowany ubiegający się o takie odszkodowanie. Pozostałe to:

 • termin wniesienia wniosku – od szkody nie może minąć więcej niż 3 lata, ponieważ dochodzi wtedy do przedawnienia,
 • odpowiedni stan pojazdu – samochód musi być w dobrym stanie, czas jego eksploatacji nie może przekraczać określonego wieku,
 • zakres szkód – utrata wartości pojazdu dotyczy części metalowych pojazdu, nie na przykład elektroniki.

Poza tym, o odszkodowanie za utratę wartości pojazdu nie można ubiegać się w przypadku, kiedy samochód był już pojazdem powypadkowym w momencie kolizji. Odszkodowanie wypłaca się na wniosek poszkodowanego, przy czym nie ma znaczenia, w jakiej firmie wykupił on polisę OC.

Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu powinno przewidywać każde ubezpieczenie, inne mogą być jedynie warunki do wypłaty odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu?

Z reguły, ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania za utratę wartości rynkowej pojazdu automatycznie. To poszkodowany musi skontaktować się z firmą i przygotować odpowiednie pismo w tej sprawie, na przykład w oparciu o nasz wzór wniosek o odszkodowanie za utratę wartości samochodu.

W dokumencie należy wskazać, że z powodu kolizji oraz w związku z naprawą samochodu jego wartość handlowa zmalała. Na poparcie tej tezy trzeba dołączyć do wniosku również odpowiednie dowody. Będzie to między innymi:

 • opinia sporządzona przez rzeczoznawcę,
 • porównanie cen takich samych pojazdów bezwypadkowych i powypadkowych,
 • informacje od specjalistów.

Wniosek o odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu musi uwzględniać też:

 • dane poszkodowanego,
 • dane ubezpieczyciela,
 • numer polisy OC i numer szkody,
 • podstawowe informacje o uszkodzeniach pojazdu,
 • numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania,
 • podpis wnioskodawcy.
Jeśli firma ubezpieczeniowa odrzuci wniosek, warto zgłosić się po pomoc do Rzecznika Finansowego. Poszkodowany ma też możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem – musi złożyć w tym celu pozew o zapłatę odszkodowania za utratę wartości handlowej pojazdu.

Warto wcześniej upewnić się jednak, że uszkodzenia pojazdu mogą stanowić podstawę rynkowego ubytku wartości handlowej. W przypadku samochodów osobowych podstawą utraty wartości handlowej pojazdu będzie uszkodzenie lakierowanych, metalowych elementów nadwozia.

Jak obliczyć kwotę utraty wartości pojazdu?

Nie ma żadnych przepisów, które mówiłyby o tym, ile może wynosić utrata wartości samochodu po kolizji. Przy obliczaniu wysokości należnego z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu odszkodowania – pomocna okazuje się jednak specjalna Instrukcja Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów.

Dokument zawiera bowiem specjalny wzór, który można wykorzystać w celu obliczenia wysokości poniesionej straty, czyli faktyczny ubytek wartości pojazdu.

Warto wspomnieć, że zgodnie z tą instrukcją, utratę wartości handlowej szacuje się między innymi dla samochodów osobowych, które są w dobrym stanie technicznym i których okres eksploatacji nie przekracza 6 lat, co nie znaczy, że nie można ubiegać się o takie odszkodowanie w przypadku pojazdów starszych.

Kilka zdań na koniec:

Wypłata odszkodowania z tytułu utraty handlowej samochodu nie zawsze możliwa jest do uzyskania, ponieważ im auto jest starsze, tym jego ubytek z biegiem kolejnych lat będzie coraz mniejszy. Jak wiadomo, najwięcej na wartości tracą auta kupowane w salonie samochodowym, gdzie po przekroczeniu progu taki nowym autem, jego warto może spaść nawet o 10 000 czy 20 000 zł.

Największą więc szansę na wypłatę odszkodowania za utratę wartości rynkowej pojazdu mają właściciele pojazdów nowszych, choć nie jest to jedyną regułą, bo są na rynku marki samochodów, które pomimo upływu lat nie tracą tak bardzo na swojej wartości…

Zatem im dłużej eksploatuje się samochód, tym rynkowy ubytek wartości pojazdu będzie mniejszy.

Poniżej zamieszczam wzór zawierający kilka zmiennych:

R = Wr Uo÷100% (1-m÷84)

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o utratę wartości pojazdu – wzór PDF