Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu wzór

16.00 

Jeśli właściciel samochodu nie ma czasu zajmować się jego sprzedażą lub woli zlecić to zadanie osobie bardziej doświadczonej w tym zakresie, może sporządzić pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu w zwykłej formie pisemnej.

Taki dokument pozwala umocować wskazaną osobę do działania w imieniu właściciela pojazdu, w tym również do zawarcia z inną osobą umowy kupna-sprzedaży ruchomości. 

Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu może zostać udzielone dowolnej wybranej osobie.

Będzie to pełnomocnictwo szczególne, uprawniające do wykonania konkretnej czynności w imieniu właściciela pojazdu.

Do przygotowania dokumentu warto wykorzystać gotowy wzór pełnomocnictwa do sprzedaży samochodu, który pozwoli ustalić precyzyjnie warunki zawarcia umowy sprzedaży, w tym przede wszystkim minimalną cenę zbycia samochodu. 

Raz udzielone pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu przestanie obowiązywać w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Można też anulować je wcześniej – mocodawca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo w każdym czasie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu wzór