Umowa kupna sprzedaży konia – wzór

17.00 

Wiele osób korzysta z gotowych wzorów umowy kupna-sprzedaży konia dostępnych w Internecie. Jest to uwarunkowane ich chęcią spełnienia marzeń o posiadaniu tego zwierzęcia.

Sam wybór konia to w końcu nie wszystko – konieczne jest prawidłowe sfinalizowanie transakcji. Tak naprawdę według prawa umowa-kupna sprzedaży konia może być zawarta ustnie, lecz dla bezpieczeństwa lepiej jest sporządzić ją na piśmie.

Gotowe wzory też nie zawsze stanowią idealne rozwiązanie. Jakie ryzyko wiąże się z ich sporządzaniem i co powinien zawierać taki dokument?

Czego brakuje internetowym wzorom umowy kupna-sprzedaży konia?

Wzory umów powszechnie dostępne w Internecie określają najczęściej wyłącznie podstawowe postanowienia. Nie ma w nich informacji dotyczących indywidualnych spraw istotnych dla obu stron transakcji.

To więc jedynie uniwersalne bazy, bez szczegółowych danych na temat konkretnego konia. Szczegóły są jednak istotne w przypadku, w którym kupujący bądź sprzedający chce wnieść sprawę do sądu ze względu na nadużycie ze strony drugiej osoby.

Brak konkretnych informacji w umowie może skreślić szansę na udowodnienie swoich racji. Sporządzenie tego dokumentu w sposób precyzyjny będzie więc po prostu sprawiedliwe dla obu stron.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży konia?

Umowa kupna-sprzedaży konia powinna zawierać oczywiście podstawowe informacje podane w każdym wzorze, takie jak nazwa, numer paszportu, rasa, wiek, maść, data urodzenia oraz rodzice zwierzęcia.

To jednak nie wystarczy. Dodatkowo w umowie takiej należy zamieścić dane dotyczące zdrowia konia, jego przeznaczenia, ceny i sposobu zapłaty, odpowiedzialności stron, dokumentacji medycznej, pierwokupu lub odkupu w określonych okolicznościach, kar umownych w przypadku naruszenia umowy, a także inne, istotne z punktu widzenia stron transakcji.

Wszystko jest zależne od konkretnej sytuacji, przedmiotu umowy, charakteru, w jakim występują strony i wielu innych. Warto minimalizować ryzyko nadużyć poprzez sporządzanie szczegółowych umów.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży konia – wzór