Pismo do Orange o usunięcie słupa telefonicznego – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać pismo do Orange o usunięcie słupa telefonicznego lub kabla? Operator telefoniczny – taki jak firma Orange – może zainstalować swój słup telefoniczny na prywatnej działce pod warunkiem uzyskania zgody jej właściciela lub na mocy zasądzonej służebności przesyłu.

Jeśli żaden z tych warunków nie został spełniony, aktualny właściciel terenu ma prawo domagać się usunięcia słupa i/lub kabla, a nawet wypłacenia odszkodowania za tak zwane bezumowne korzystanie z jego działki. Jak przygotować wezwanie do usunięcia słupa Orange?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do Orange, które pobierzesz powyżej.

Jak załatwić usunięcie słupa z działki?

Osoby szukające w sieci zagadnienia „Orange słupy telekomunikacyjne”, z reguły pragną pozbyć się takiego elementu z terenu swojej posesji. Nie wiedzą jednak ani do kogo skierować się z takim problemem, ani kto powinien ponieść ewentualne koszty takiej inwestycji. Należy wiedzieć więc, że słup i kable biegnące z tego słupa należą do operatora jako jego urządzenia przesyłowe.

Wchodzą bowiem w skład majątku firmy, zatem to właśnie ona jest za nie odpowiedzialna – za ich stan techniczny, bezprawne posadowienie na działce oraz z ich ewentualne usunięcie.

Jednak Orange nie usunie takiego słupa automatycznie z własnej nieprzymuszonej woli. Właściciel działki, który chce doprowadzić do usunięcia słupa z terenu swojej posesji, musi zgłosić się do przedsiębiorstwa z oficjalną prośbą w tej sprawie, a raczej z formalnym wezwaniem do usunięcia słupa na koszt firmy telekomunikacyjnej.

Jeśli pismo do Orange o usunięcie słupa telefonicznego jest uzasadnione bezumownym posadowieniem słupa na terenie prywatnym, firma będzie miała obowiązek nie tylko usunąć słup, ale również ponieść związane z tym koszty. Wcześniej należy upewnić się więc, że obiekt został zlokalizowany na działce bez odpowiedniego tytułu prawnego.

Jak ustalić, czy słup stoi na działce nielegalnie?

Usunięcie słupa czy usunięcie kabla telefonicznego Orange będzie w pełni uzasadnione w przypadku, kiedy takie obiekty na działce znalazły się bezprawnie. Operatorzy mogą ustawiać tego typu elementy przesyłowe na prywatnych terenach tylko za zgodą ich ówczesnego właściciela lub na mocy służebności przesyłu orzeczonej przez sąd.

Aby sprawdzić, czy firma dysponuje jednym lub drugim dokumentem, należy przejrzeć archiwa obejmujące rok montażu słupa na działce.

Jeżeli po sprawdzeniu dokumentacji okaże się, że:

 • poprzedni właściciele nie wyrazili zgody na montaż słupa Orange,
 • lub gdy sąd nie orzekł o istnieniu służebności przesyłu ustanowionej,

obecny właściciel działki będzie miał pełne prawo żądać od Orange usunięcia słupa telefonicznego na koszt firmy telekomunikacyjnej. Co więcej, zyska też prawo do roszczeń odszkodowawczych za bezumowne korzystanie z jego działki.

Warto wspomnieć jednak, że przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Orange może powołać się również na zasiedzenie służebności, czyli na nabycie służebności gruntowej na skutek zasiedzenia. Zasiedzenie polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia przez 20 lat w dobrej wierze lub 30 lat w złej wierze.

W takich okolicznościach pod uwagę brany będzie ten drugi termin. Zatem po 30 latach zasiedzenia firma telekomunikacyjna może ubiegać się nawet o wpis o zasiedzeniu służebności w księdze wieczystej działki bez wyroku sądu.

Jak wezwać Orange do usunięcia słupa telekomunikacyjnego?

Wniosek o usunięcie kabla telefonicznego czy wniosek o usunięcie słupa Orange właściciel działki sporządza na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 222:

Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Przepis ten mówi o tym, że w wezwaniu skierowanym do Orange – właściciela słupa i kabli przesyłowych – właściciel nieruchomości powinien wykazać, iż:

 • nie zaistniało zasiedzenie,
 • zgoda na montaż słupa nie została udzielona przez żadnego z właścicieli,
 • nie ustanowiono służebności przesyłu lub że służebność gruntowa wygasła.
Pismo warto przygotować w oparciu o nasz wzór pisma o usunięcie słupa telefonicznego z działki. Należy pamiętać jednak, że dokument musi zawierać też podstawowe dane wnioskodawcy oraz oznaczenie działki, której dotyczy.

Oznacza to, że pismo powinno uwzględniać:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
 • adres działki,
 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane operatora.

Kluczowym elementem takiego wezwania jest też wskazanie, jakich działań oczekuje się od operatora oraz w jakim terminie ten powinien je podjąć. Żądanie można, choć nie trzeba, uzasadnić. Zasadną przyczyną wezwania firmy do usunięcia słupa będzie między innymi jego zły stan techniczny czy utrudnienia związane z zagospodarowaniem terenu prywatnego, np.:

 • pozbawienie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej,
 • brak możliwości rozbudowy istniejącej nieruchomości
 • lub postawienia nowego budynku na działce.

Z pewnością warto ująć w takim piśmie także ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową w przypadku braku podjęcia odpowiednich działań w terminie.

Należy wspomnieć również, że nawet w przypadku stwierdzenia, że słup telekomunikacyjny stoi na działce zgodnie z prawem, właściciel nieruchomości może złożyć wniosek o usunięcie, przesunięcie czy wymianę obiektu na nowy.

Musi jednak liczyć się z tym, że operator ma prawo odmówić zgody na tego typu inwestycję, a jeśli wyrazi na nią zgodę, nie ma obowiązku ponoszenia związanych z nią kosztów.

Po czyjej stronie są sądy?

Wiele osób obawia się, że gdy operator odmówi usunięcia słupa z posesji, będą zmuszone wystąpić na drogę sądową. Wtedy zaś pojawi się pytanie – czy sąd będzie po stronie przedsiębiorcy, czy po stronie właściciela prywatnej działki?

Należy wiedzieć, że SN nie raz zabierał już głos w takich sprawach, a na podstawie wydawanych orzeczeń można przyjąć, że prawo jest po stronie ówczesnych właścicieli nieruchomości i gruntów.

Jeden z wyroków wskazuje nawet, że jeśli ingerencja firmy telekomunikacyjnej spowodowała trwałe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, to nie można powoływać się na zasady współżycia społecznego dla utrzymania takiego stanu rzeczy.

Jednak nie każda tego typu sprawa musi zakończyć się pozytywnie dla powoda, czyli właściciela działki. Sąd pod uwagę będzie brał bowiem między innymi interes publiczny i znaczenie przedsiębiorstw przesyłowych dla zaspokajania potrzeb ogółu mieszkańców. Może zadecydować zatem o konieczności przesunięcia słupa zamiast o jego usunięciu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do Orange o usunięcie słupa telefonicznego – wzór