Wzór protokołu odbioru robót

16.00 

Protokół odbioru robót – najczęściej budowlanych – ma zabezpieczać interes obu stron, czyli wykonawcy i inwestora. W takim dokumencie stwierdza się, czy przekazywany obiekt budowlany został wykonany zgodnie z założeniami umowy, zgodnie z projektem i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Na etapie sporządzania protokołu inwestor może zgłaszać wykryte usterki, które wykonawca ma obowiązek usunąć.

Protokół odbioru robót uwzględnia szereg niezbędnych elementów, w tym datę odbioru, informację na temat terminu wykonania prac, listę osób biorących udział w odbiorze, zakres prac, które podlegają odbiorowi, a także uwagi do stanu robót, zwłaszcza dotyczące wykrytych nieprawidłowości. 

Wzór protokołu odbioru robót to duże ułatwienie dla osób, które nie do końca wiedzą, co taki dokument powinien zawierać i na co należy zwrócić uwagę przy odbiorze obiektu.

Co ważne, protokół nie jest obowiązkowy, ale zdecydowanie warto go sporządzić, ponieważ pełni istotną rolę dowodową na wypadek ewentualnego sporu sądowego. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór protokołu odbioru robót