Pismo do spółdzielni w sprawie przeciekającego dachu – wzór

16.00 

Jak zmusić spółdzielnię do naprawy dachu? w pierwszej kolejności należy pisemnie zgłosić przeciekający dach i poprosić o jego naprawę, aby nie dochodziło już do zalania mieszkania z dachu. Warto też zagrozić Spółdzielni Mieszkaniowej roszczenie odszkodowawcze za zalanie mieszkania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa bądź Wspólnota Mieszkaniowa są zarządcami budynku i to oni odpowiadają za jego stan i ewentualne naprawy, jeśli wymaga tego sytuacja. W końcu każdy lokator bloku odprowadza co miesiąc zaliczki na fundusz remontowy.

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie remontu dachu koniecznie należy dostarczyć na piśmie, aby mieć dowód, że zgłaszaliśmy zły stan dachu
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do spółdzielni w sprawie przeciekającego dachu – wzór