Gwarancja na ocieplenie budynku – wzór

16.00 

Za jakość ocieplenia budynku nie odpowiada zwykle producent systemów ocieplenia, lecz wykonawca, który powinien uzyskać deklarowane parametry ocieplenia. Gwarancja na ocieplenie budynku udzielana jest zatem przez wykonawcę, czyli firmę budowlaną.

To właśnie do przedsiębiorcy trzeba zgłaszać więc ewentualne usterki czy problemy z właściwym funkcjonowaniem systemu ocieplenia. 

Należy pamiętać, że jeśli strony nie określą tego w umowie, gwarancja na ocieplenie budynku powinna obejmować zasadniczo okres co najmniej dwóch lat.

Udzielona gwarancja musi określać, jak należy zgłaszać wykryte wady i związane z nimi roszczenia, jakie uprawnienia ma w tym zakresie inwestor, a jakie konsekwencje ponosi wykonawca. Z reguły, gwarancja pozwala inwestorowi domagać się zwrotu ceny, wymiany, naprawy lub zapewnienia innych usług.

Im bardziej szczegółowy jest dokument gwarancji, tym lepiej dla obu stron, dlatego pismo warto przygotować w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór gwarancji na ocieplenie budynku. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Gwarancja na ocieplenie budynku – wzór