Zgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni wzór

16.00 

Jak napisać zgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni mieszkaniowej? Mieszkanie w bloku może zostać zalane z różnych powodów. Czasem winę za takie zdarzenie ponosi sam właściciel mieszkania, innym razem sąsiad z góry. Zdarza się również, że podmiotem odpowiedzialnym za zalanie jest sama spółdzielnia mieszkaniowa, która nie dopełniła obowiązku konserwacji rur pionowych czy dachu.

Niezależnie od przyczyny, zgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni jest obowiązkowe i ma ogromne znaczenie w sytuacji, kiedy poszkodowany chce ubiegać się o wypłatę odszkodowania za poniesione straty. Jak zgłosić zalanie mieszkania do spółdzielni mieszkaniowej?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgłoszenia – który pobierzesz u góry↑

Jak postępować przy zalaniu mieszkania?

Zalanie mieszkania nie należy do najprzyjemniejszych sytuacji, nieważne z czyjej winy doszło do takiego zdarzenia. Poszkodowany musi zachować jednak zimną krew i postępować zgodnie z zasadami, zwłaszcza tymi wyznaczonymi przez regulamin administracji budynku. W pierwszej kolejności należy znaleźć źródło wycieku i zatrzymać dalszy wypływ wody.

Jeśli woda cieknie z sufitu, można podejrzewać, że źródłem problemu jest mieszkanie sąsiada z piętra wyżej. Chyba że lokal poszkodowanego znajduje się na ostatnim piętrze – wtedy jedyna możliwość to przeciekający dach.

Czasami jednak źródło wycieku znajduje się wewnątrz mieszkania poszkodowanego i tu kluczowe będzie wykrycie, czy wyciek pochodzi z rur pionowych, czy poziomych. Poszkodowany okaże się winowajcą, jeśli to on nie wyłączył lub nie naprawił pralki czy zmywarki, nie zakręcił kranu lub nie domknął okna przed ulewą.

Winą za zalanie mieszkania można obarczyć administrację tylko wtedy, kiedy do wycieku doszło z części wspólnych budynku, czyli z pionów kanalizacyjnych. Niezależnie od wykrytej przyczyny zalania mieszkania, sprawę zawsze zgłasza się administracji budynku tuż po zatamowaniu wycieku, o ile jest to możliwe.

Kolejny krok to zabezpieczenie wyposażenia mieszkania przed większymi stratami, na przykład poprzez przeniesienie suchych jeszcze mebli do niezalanych pomieszczeń  i przygotowanie się do procedury odszkodowawczej.

Poszkodowany powinien udokumentować poniesione straty, o co najłatwiej jest zadbać poprzez wykonanie fotografii zalanych miejsc i elementów wyposażenia wnętrza. To, czego nie wolno robić w takiej sytuacji, to usuwanie skutków zalania mieszkania przed oględzinami pracowników spółdzielni, przy których spisuje się protokół szkód.

Również podczas przygotowywania tego dokumentu straty warto udokumentować zdjęciami i nagraniami wideo. Jeśli poszkodowany zna winowajcę, wskazane jest uzyskanie jego podpisu na protokole.

Protokół szkód z zalanego mieszkania powinien uwzględniać następujące dane:

 • data i godzina wystąpienia zdarzenia (w przybliżeniu),
 • adres zalanego mieszkania,
 • dane właściciela mieszkania,
 • pisemny opis szkód,
 • przyczyna zalania, o ile jest znana i źródło wycieku wody,
 • dane podmiotu odpowiedzialnego za zalanie mieszkania,
 • lista załączników (zdjęcia),
 • podpis sporządzającego protokół oraz świadka.

Jak zawiadomić spółdzielnię o zalaniu mieszkania?

Zgłoszenie zalania mieszkania do administracji obowiązkowe jest zawsze, niezależnie od przyczyny takiego zdarzenia. W regulaminach spółdzielni mieszkaniowych z reguły dokładnie opisane są procedury na wypadek zalań czy innych wypadków losowych.

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania jest też w interesie poszkodowanego, ponieważ po dokonaniu takiego zgłoszenia na miejscu powinien pojawić się pracownik administracji, który będzie świadkiem przy sporządzaniu protokołu strat.

Jak napisać pismo do spółdzielni mieszkaniowej? Dokument powinien mieć charakter formalnego podania, a w jego strukturze muszą znaleźć się między innymi następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane nadawcy pisma,
 • dane odbiorcy pisma,
 • tytuł,
 • treść pisma ze wstępem, rozwinięciem i zakończeniem,
 • podpis nadawcy, właściciela mieszkania.

W swojej treści pismo do spółdzielni w sprawie zalania – na przykład pismo do spółdzielni w sprawie przeciekającego dachu – musi uwzględniać datę powstania szkody i opis jej skutków (szczegóły zniszczeń).

Dobrze jest też zawrzeć w zawiadomieniu swoje dane kontaktowe, np. numer telefonu, ponieważ usprawni to komunikację z pracownikami spółdzielni mieszkaniowej. Dokument można złożyć osobiście, wysłać pocztą czy mailem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby równolegle zadzwonić do spółdzielni i powiadomić ją o przesłaniu takiego zawiadomienia.

Kiedy winę za zalanie ponosi spółdzielnia mieszkaniowa?

Jak zostało wspomniane, administracja budynku zawsze ponosi odpowiedzialność za usterki w obrębie części wspólnych budynku. Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania z dachu wskazuje na ewidentną winę administracji za zalanie mieszkania, ale z podobnym pismem wystąpi też właściciel lokalu zalanego na skutek awarii pionów wodnych lub kanalizacyjnych.

Krótko mówiąc, zarządca budynku odpowiada za kontrolowanie stanu i konserwowanie części wspólnych nieruchomości, jak piwnice, dach, rury pionowe. Jeśli w obrębie tych elementów dochodzi do wycieku, winna jest spółdzielnia. Gdy zaś źródłem wody okazuje się rura pozioma lub taki element instalacji jak wanna czy zlew, odpowiedzialność ponosi właściciel mieszkania.

Przyjmując, że to jednak administracja ponosi winę za zalanie mieszkania, po przesłaniu jej zawiadomienia o takim zdarzeniu pracownik spółdzielni powinien jak najszybciej pojawić się w lokalu celem dokonania oględzin. Po sporządzeniu protokołu przy świadku poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie.

Istnieją przy tym dwa rozwiązania takiego problemu:

 • złożenie wniosku do firmy ubezpieczeniowej poszkodowanego (jeśli mamy wykupione ubezpieczenie mieszkania), która pośredniczy w uzyskaniu odszkodowania,
 • złożenie wniosku bezpośrednio do ubezpieczyciela spółdzielni o wypłatę odszkodowania z polisy wykupionej przez administrację.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie? Takie pismo często sporządza się poprzez wypełnienie gotowego druku. Dokument musi uwzględniać wszystkie istotne informacje na temat zdarzenia, w tym zwłaszcza szczegółowy wykaz poniesionych strat.

Sytuację rozwiązuje się tak samo w przypadku zalania mieszkania przez sąsiada. Oczywiście, najprościej jest uzyskać odszkodowanie, kiedy sąsiad przyznaje się do winy i udostępnia poszkodowanemu dane ubezpieczyciela.

Może zdarzyć się jednak, że winny nie dysponuje ważną polisą ubezpieczeniową lub w ogóle nie chce przyznać się do odpowiedzialności za zdarzenie, a wtedy jedynym rozwiązaniem jest skierowanie wniosku do sądu.

Słowo końcowe

Zalane mieszkanie może przysporzyć wielu problemów i mocno skomplikować wiele spraw. Aby skutecznie zgłosić szkodę zalania mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej, warto wykorzystać przygotowany przez nas wzór zgłoszenia, które przygotowaliśmy i które pobierzesz na samej górze.

Jako poszkodowany lokator – masz prawo ubiegać się od spółdzielni o odszkodowanie za zalanie mieszkania i zadośćuczynienie za poniesione straty. To samo tyczy się wspólnoty mieszkaniowej, ich odpowiedzialność jest taka sama jak odpowiedzialność spółdzielni.

Jeśli mieszkanie zostanie zalane, warto postępować według poniższego schematu:

 1. Tamujemy wyciek wody.
 2. Informujemy sąsiadów, jeśli istnieje ryzyko ich zalania mieszkania.
 3. Jeśli to możliwe, dokumentujemy poniesione straty (zdjęcia).
 4. Zgłaszamy zalanie mieszkania do spółdzielni.
 5. Oczekujemy na wizytę pracownika spółdzielni (najczęściej jest to hydraulik).

Usterki hydrauliczne w blokach zdarzają się bardzo często, najczęściej powodem usterki są zaniedbania pracowników spółdzielni, którzy okresowo sprawdzają stan rur doprowadzających wodę pitną, rur CO i stan dachu.

Jeśli ekipa nie przeprowadziła prawidłowej kontroli okresowej – niemal pewne jest, że prędzej czy później dojdzie w budynku do awarii. Usterkom bardzo często podlegają też elementy w urządzeniach sieci wodociągowej, dochodzi do cofania się wody z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Oczywiście usterki zdarzają się też z winy samych lokatorów, mam tu na myśli:

 • pozostawienie otwartego kranu,
 • pęknięcie akwarium,
 • pęknięcie łóżka wodnego,
 • itd.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni wzór