Pismo na uciążliwego sąsiada PDF – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać pismo w sprawie uciążliwego sąsiada? Uciążliwy sąsiad to lokator, który utrudnia innym mieszkańcom budynku czy osiedla swobodne korzystanie z ich nieruchomości. Może robić to hałasem, ale także bałaganem czy nawet przykrymi zapachami. W każdym przypadku jego zachowanie nie powinno pozostać bezkarne.

Aby walczyć z takim działaniem lokatora, należy przygotować skargę, którą można skierować do różnych podmiotów. Jakie elementy powinna zawierać skarga na uciążliwego sąsiada?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, który pobierzesz powyżej.

Jaki zachowania sąsiada podlegają zaskarżeniu?

Kiedy w grę wchodzi skarga na uciążliwego sąsiada, zastosowanie znajdują zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i kodeksu cywilnego.

Zgodnie z treścią art. 51 kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

A zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego:

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Już na podstawie tych przepisów można wywnioskować, jakich zachowań dotyczy pismo na uciążliwego sąsiada. Najczęściej jest to:

 • hałasowanie w ciągu dnia i/lub nocą poprzez organizowanie głośnych imprez, głośne słuchanie muzyki lub oglądanie telewizji, awanturowanie się z domownikami,
 • generowanie bałaganu w częściach wspólnych nieruchomości, co stwarza zagrożenie np. na wypadek konieczności przeprowadzenia ewakuacji,
 • zaniedbywanie stanu sanitarnego mieszkania, co prowadzi do rozwoju robactwa, roznoszącego się na inne lokale,
 • agresywne zachowanie lub nękanie sąsiadów,
 • uniemożliwianie lub utrudnianie innym dostępu do ich mieszkania,
 • przeprowadzanie nieuzasadnionych remontów.
Należy pamiętać, że osoby mieszkające w blokach (i nie tylko) obowiązuje cisza nocna, w trakcie której hałasy dobiegające z lokalu nie powinny przekraczać natężenia ok. 30 dB. Podobne ograniczenia obowiązują też w ciągu dnia. Wtedy mówimy o natężeniu dźwięku rzędu ok. 40-45 dB.

Do kogo skierować skargę na uciążliwego sąsiada?

Skarga do spółdzielni mieszkaniowej, skarga do wspólnoty mieszkaniowej, skarga na policję, skarga do Straży Pożarnej czy skarga do Państwowej Inspekcji Sanitarnej – to rozwiązania, o których w zależności od problemu może pomyśleć lokator, któremu sąsiad utrudnia codzienne funkcjonowanie we własnym domu.

Problemy takie jak hałasowanie czy agresywne zachowania zgłasza się na policję lub do administracji, natomiast problemy związane z zaniedbywaniem higieny do inspekcji sanitarnej. Zagracaniem klatki schodowej powinna zająć się zaś Straż Pożarna.

Najczęściej, sąsiad utrudnia życie innym mieszkańcom bloku właśnie poprzez hałas, awantury czy krzyki w lokalu. Takie zachowanie należy zgłaszać odpowiednio:

 • administracji budynku,
 • dzielnicowemu, czyli na policję.

Jeśli sprawa zostanie skierowana do administracji, zarząd i tak wezwie na miejsce policję. Funkcjonariusze będą zobowiązani stawić się w mieszkaniu uciążliwego sąsiada i sporządzić notatkę ze swojej interwencji. Taka notatka będzie pełniła rolę dowodową na wypadek ewentualnego skierowania sprawy do sądu.

W przypadku naruszenia przepisów sanitarnych skargę można skierować do Sanepidu (Państwowej Inspekcji Sanitarnej) lub, jeśli sąsiad gromadzi w mieszkaniu śmieci, skargę można złożyć na Straż Pożarną.

Jak napisać skargę na sąsiada?

Skargę na sąsiada można złożyć ustnie lub pisemnie. Wystarczy wykonać telefon na komisariat policji i zgłosić zachowanie sąsiada celem przeprowadzenia interwencji. Jednak pisemna skarga to często bardziej komfortowe rozwiązanie. Zatem jak napisać skargę na sąsiada do administracji lub na policję?

Dokument tego typu powinien zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane skarżącego,
 • dane uciążliwego sąsiada,
 • opis problemu – opis zachowań sąsiada wraz z datą,
 • podpis.

Skargę można przygotować w oparciu o nasz wzór pisma o zakłócanie spokoju przez sąsiada, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Lokatorzy mogą też przygotować na tej podstawie skargę zbiorową. Takie pismo pozwoli podkreślić, że zachowanie sąsiada przeszkadza wszystkim mieszkańcom, a tym samym wykaże, że problem jest istotny.

Przed złożeniem skargi na uciążliwego sąsiada

Zanim sprawa uciążliwego sąsiada zostanie zgłoszona na policję czy do administracji budynku, co może skutkować nawet eksmisją lokatora, warto po prostu porozmawiać z taką osobą.

Bardzo często nie ma ona świadomości, że odgłosy dobiegające z jej mieszkania są uciążliwe dla innych. Niekiedy za hałasy odpowiada na przykład adoptowany ze schroniska pies, który nie może przyzwyczaić się do przebywania w innym otoczeniu.

Podjęcie rozmowy z uciążliwym sąsiadem nic nie kosztuje, a pozwala przekonać się, czy wezwanie na miejsce policji jest konieczne.

Sprawa uciążliwego sąsiada w sądzie

Jeśli żadne łatwo dostępne rozwiązania nie są skuteczne, a sąsiad czuje się bezkarny, sprawa uciążliwego zachowania może zakończyć się w sądzie. Podstawą postępowania będą w tym przypadku tak zwane immisje, czyli działania ponad miarę zakłócające korzystanie z nieruchomości sąsiednich.

Immisje mogą być pośrednie i bezpośrednie. Te pierwsze to najpowszechniejsze zachowania jak hałasowanie czy zanieczyszczanie części wspólnych budynku. Natomiast te drugie polegają na utrudnianiu dostępu do nieruchomości w sposób bezpośredni, na przykład poprzez zablokowanie wejścia do mieszkania.

Aby wystąpienie z powództwem do sądu było uzasadnione, uciążliwe zachowanie sąsiada musi mieć charakter powtarzający się, nie jednorazowy. Konieczne jest też zgromadzenie materiału dowodowego, który pomoże przedstawić sprawę przed sądem.

Wartościowym dowodem w tym przypadku będą wspomniane już notatki policyjne z interwencji w lokalu. Możliwe jest także powołanie świadków – innych lokatorów lub członków zarządu spółdzielni.

Przydatne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Pismo na uciążliwego sąsiada PDF – wzór
 1. Pobrane, pismo zawiera wystarczającą ilość informacji, pozytyw!