Pismo do Spółdzielni na uciążliwego sąsiada – wzór

16.00 

Jak napisać pismo do Spółdzielni na uciążliwego sąsiada? Uciążliwy sąsiad może nękać innych lokatorów hałasem, ale także nieprzyjemnymi zapachami czy bałaganem na klatce schodowej. Z takimi osobami trzeba radzić sobie zgodnie z obowiązującym prawem, zgłaszając zachowanie sąsiada na przykład do Spółdzielni, Wspólnoty, a nawet na policję.

Sąsiad, który nie przestrzega ciszy nocnej czy w inny sposób utrudnia innym korzystanie z ich nieruchomości, nie powinien pozostawać bezkarny. Warto więc wiedzieć, jak przygotować pismo na uciążliwego sąsiada.

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do Spółdzielni, który pobierzesz powyżej.

Jakie zachowania sąsiada podlegają skardze?

Wzór skargi na uciążliwego sąsiada można wykorzystać w wielu sytuacjach. Lokatorzy są bowiem w stanie uprzykrzać życie innym mieszkańcom osiedla czy bloku na wiele różnych sposobów. Najczęściej problemem są hałasy, za które odpowiadają:

 • domowe awantury,
 • imprezy z udziałem wielu osób,
 • głośne oglądanie telewizji,
 • głośne słuchanie muzyki,
 • ciągłe przeprowadzanie nieuzasadnionych remontów i wiele innych. 

O ile płacz dziecka czy szczekanie psa powinny być czymś zrozumiałym, tak już odkurzanie mieszkania czy wiercenie dziur w ścianie po godzinie 22.00 z pewnością nie jest zachowaniem, które można tolerować.

Jeśli powtarza się często – jest uporczywe.

Jednak sąsiad może dokuczać innym lokatorom na wiele sposobów. Inne rodzaje uciążliwego zachowania to:

 • tworzenie bałaganu, zagracanie części wspólnych (klatki schodowej),
 • zaniedbywanie higieny w mieszkaniu do tego stopnia, że staje się ono źródłem robactwa, mogącego zająć też inne lokale,
 • generowanie nieprzyjemnych zapachów, 
 • generowanie trującego dymu, oparów, i tak dalej. 

W zależności od sytuacji takie zachowania podlegać będą zgłoszeniu odpowiednio do Straży Pożarnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Przed złożeniem skargi na sąsiada

Zanim lokatorzy przygotują skargę na uciążliwego sąsiada, zawsze powinni podjąć próbę wyjaśnienia sytuacji w sposób bardziej polubowny. Może zdarzyć się bowiem, że sąsiad okaże się całkowicie nieświadomy tego, w jaki sposób oddziałuje na inne lokale i części wspólne swoim zachowaniem.

Przykładowo, uciążliwie szczekający pies sąsiada może uaktywniać się, dopiero kiedy ten wychodzi do pracy. W takiej sytuacji właściciel pupila nie ma prawa wiedzieć o tym, co dzieje się wtedy w jego mieszkaniu.

Rozmowa z sąsiadem pozwoli ustalić też, czy sprawa wymaga interwencji – czy można dogadać się z taką osobą, czy konieczne jest zaangażowanie w sprawę policji lub innych służb.

Dopiero po odbyciu takiej konwersacji, należy podjąć jedno z następujących możliwych działań:

 • zadzwonić do dzielnicowego lub złożyć pisemne zawiadomienie na komendzie,
 • zgłosić sprawę do administracji budynku. 

Skarga na sąsiada do administracji czy na policję?

Tak naprawdę, skarga na sąsiada do spółdzielni mieszkaniowej jest równoznaczna z zaangażowaniem w sprawę policji, ponieważ pracownicy administracji muszą wezwać funkcjonariuszy celem przeprowadzenia interwencji.

Jednak za ich pośrednictwem takie rozwiązanie ma nieco inny charakter – pozwala skarżącemu zachować większą anonimowość i uniknąć ewentualnego pogorszenia relacji z sąsiadem. 

Jeśli policja pojawi się na miejscu, sporządzi notatkę służbową ze swojej interwencji. Taką notatkę warto zachować jako dowód na wypadek ewentualnego postępowania sądowego.

Należy wspomnieć też, że w przypadku wielokrotnych wezwań pod ten sam adres, policja może sama skierować sprawę do sądu. Z reguły, interwencja kończy się jednak zwykłym upomnieniem, ewentualnie nałożeniem mandatu.

Jak napisać skargę na sąsiada?

Wiele osób nie wie, jak napisać skargę na sąsiada do administracji, aby wywołała ona spodziewany skutek. Warto pamiętać więc, że takie pismo nie powinno być anonimowe, ponieważ anonimy często pozostawiane są bez rozpatrzenia.

Do przygotowania dokumentu można wykorzystać wzór pisma o zakłócanie spokoju przez sąsiada, który wystarczy wypełnić takimi danymi jak:

 • dane skarżącego,
 • dane sąsiada wraz z adresem lokalu, który zajmuje,
 • opis zdarzeń ocenianych jako uciążliwe, najlepiej z datami.

Skarga na uciążliwego sąsiada może zawierać także żądanie skarżącego, np. żądanie interwencji, która zakończy nocne hałasy lub doprowadzi do uprzątnięcia klatki schodowej przez sąsiada. 

Warto podkreślić również, że skuteczniejsza niż skarga indywidualna, będzie skarga zbiorowa – przygotowana przez większą liczbę mieszkańców bloku. Taki dokument obrazuje skalę problemu i stanowi dowód na to, że zachowanie sąsiada jest uciążliwe dla wielu osób, nie tylko dla lokatora mieszkającego za ścianą.

Skarga na sąsiada a podstawa prawna

O tym, że uciążliwy sąsiad nie powinien pozostać bezkarny, mówią nam przepisy kodeksu wykroczeń i kodeksu cywilnego, w brzmieniu:

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

oraz

1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Przepisy te mówią o tak zwanych immisjach, czyli ingerencjach polegających na oddziaływaniu jednej nieruchomości na nieruchomość sąsiednią. Takie immisje mogą być podstawą postępowania sądowego.

Lokatorzy mają prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o zaprzestanie korzystania z nieruchomości w sposób zakłócający korzystanie z nieruchomości sąsiednich, z pozwem o wydanie nakazu eksmisji uciążliwego sąsiada, a także z wnioskiem o odszkodowanie za poniesione szkody, jeśli takowe istnieją.

Na wypadek postępowania sądowego w sprawie uciążliwego sąsiada należy przygotować odpowiednie dowody, w tym między innymi notatki służbowe z interwencji policji czy zeznania świadków.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do Spółdzielni na uciążliwego sąsiada – wzór