Skarga na uciążliwego sąsiada – wzór

16.00 

Jak napisać skargę na uciążliwego sąsiada? Ciągłe kłótnie i awantury, niezapowiedziane remonty, głośne imprezy za ścianą potrafią naprawdę uprzykrzyć życie mieszkańców budynku wielorodzinnego lub osiedla. Jednak uciążliwy sąsiad nie powinien pozostać bezkarnym.

Każdy obywatel ma prawo zgłosić taki problem zarówno służbom, jak i administracji budynku. Jak napisać skargę na sąsiada do administracji?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, którą pobierzesz powyżej.

Co to znaczy, że sąsiad jest uciążliwy?

Kiedy można złożyć skargę na uciążliwego sąsiada? Wielu osobom uciążliwy sąsiad kojarzy się z osobą zakłócającą ciszę nocną, czyli hałasującą w swoim mieszkaniu lub w częściach wspólnych budynku w godzinach od 22.00 do 6.00.

Niemniej jednak zakłócanie ciszy nie musi dotyczyć jedynie pory nocnej. W ciągu dnia także obowiązują limity dopuszczalnego hałasu. Zgodnie z przepisami, wykonywane za dnia czynności nie powinny wiązać się z hałasem o  natężeniu dźwięku powyżej 40-45 dB.

Zatem jeśli sąsiad:

 • podniesionym głosem kłóci się z domownikami czy odwiedzającymi go osobami,
 • organizuje spotkania towarzyskie w dużym gronie,
 • głośno puszcza muzykę,
 • głośno ogląda telewizję,
 • przeprowadza hałaśliwe remonty,

to można złożyć na niego skargę, przy czym jego szkodliwe zachowania powinny mieć charakter powtarzający się – wtedy mówimy o uciążliwości.

Zatem nie składa się skargi na sąsiada po jednej głośnej imprezie czy awanturze, a dopiero w przypadku, kiedy takie zdarzenia mają miejsce stosunkowo często.

Należy wiedzieć również, że skarga na sąsiada nie musi dotyczyć jedynie hałasów. Może odnosić się też do innych zachowań wpływających negatywnie na komfort zamieszkania w danym budynku, czyli:

 • zachowań agresywnych,
 • zanieczyszczania części wspólnych,
 • gromadzenia odpadów na klatce,
 • niedbania o czystość w lokalu do tego stopnia, że rozwija się w nim robactwo, które następnie roznosi się na inne mieszkania,
 • generowanie nieprzyjemnych zapachów, roznoszących się na części wspólne,
 • utrudniania czy uniemożliwiania innym lokatorom wejścia do mieszkania.

W ostatnich przypadkach skargę na sąsiada należy kierować do Straży Pożarnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jak poradzić sobie z uciążliwym sąsiadem?

Na uciążliwego sąsiada najlepiej złożyć oficjalną skargę. Jest to rozwiązanie najmniej kłopotliwe dla skarżącego, a jednocześnie najskuteczniejsze. Skarga na uciążliwego sąsiada może zostać skierowana:

 • na policję,
 • do administracji budynku.

Skarga na sąsiada do administracji to dobre rozwiązanie zarówno wtedy, kiedy nie chcemy angażować w sprawę policji, jak i w przypadku, gdy wizyty funkcjonariuszy okazują się nieskuteczne. Należy pamiętać jednak, że powiadomiona o problemie administracja i tak wezwie na miejsce policjantów, aby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Najsilniejszą reakcję powinno wywołać zbiorowe pismo w sprawie uciążliwego sąsiada. Jeśli skargę przygotuje więcej niż jedna osoba, będzie to świadczyło o randze problemu. Co ważne, taka zbiorowa skarga może skutkować nawet eksmisją uciążliwego sąsiada.

Pismo na uciążliwego sąsiada PDF można wykorzystać również w celu zgłoszenia sprawy na policję. Tak zwaną skargę na sąsiada do dzielnicowego da się zgłosić na różne sposoby – pisemnie czy telefonicznie.

Zawiadomienie policji to wyraźny sygnał dla sąsiada, że nikt nie zamierza pozwalać mu na zakłócanie spokoju. Policjanci mogą interweniować w takim przypadku na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń, mianowicie:

Art. 51 § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicz­nym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działa­jącej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Należy pamiętać, że policja nie może zignorować takiego zgłoszenia, a jeśli otrzymuje wielokrotnie wezwania do tego samego mieszkania, może “z urzędu” skierować sprawę do sądu.

Jak napisać skargę na sąsiada?

Wiele osób nie wie, jak napisać wzór skargi na sąsiada do spółdzielni mieszkaniowej. Należy mieć więc na uwadze, że taki dokument powinien uwzględniać przede wszystkim:

 • oznaczenie stron konfliktu,
 • powód składania skargi,
 • opis konkretnych zdarzeń (zachowań sąsiada), najlepiej z datami i powołaniem się na świadków.

Do przygotowania dokumentu można wykorzystać gotowy wzór pisma o zakłócanie spokoju. Druk wypełnia się podstawowymi elementami formalnymi jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane skarżącego,
 • dane sąsiada,
 • podpis skarżącego.

Warto uważać przy tym na druki takie jak skarga na uciążliwego sąsiada darmowy wzór, które mogą sugerować, że skarga na sąsiada nie musi być imienna – tak naprawdę anonimy zwykle pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kiedy do sądu?

Czasami zdarza się, że na uciążliwego sąsiada nie nie pomaga ani zgłoszenie sprawy do administracji, ani na policję. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie ostatecznego rozwiązania, czyli wytoczenie powództwa sądowego.

Podstawą takiej sprawy sądowej będzie wtedy art. 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które mogą zakłócać korzystanie z nieruchomości sąsiednich „ponad przeciętną miarę”.

Ważne, jest w tym przypadku, aby zachowanie sąsiada miało charakter powtarzalny, niejednorazowy. Poza tym, zanim wystąpi się do sądu ze skargą na sąsiada, należy zdobyć dowody na jego uciążliwe zachowania, czyli co najmniej kilkukrotnie wezwać policję na miejsce, aby funkcjonariusze sporządzili notatki służbowe ze zdarzenia.

Warto wiedzieć również, że takie działania nazywa się fachowo immisjami, a te można podzielić na immisje pośrednie i bezpośrednie.

Immisje bezpośrednie naruszają prawo własności innych lokatorów w sposób bezpośredni. Mowa tu o takich sytuacjach jak, chociażby uniemożliwienie sąsiadom przedostania się do ich lokalu. Immisje pośrednie dotyczą zaś innych uciążliwości, tych najczęstszych, jak nękanie sąsiada, zakłócanie ciszy nocnej, tworzenie bałaganu na klatce schodowej i tak dalej.

Podsumowanie

Jak reagować na zachowanie innego mieszkańca bloku polegające na zakłócaniu porządku publicznego? Jako właściciel nieruchomości lub jako najemca masz prawo złożyć skargę na uciążliwego sąsiada, jeśli ten łamie zasady współżycia społecznego przez różne czynności, które nie leżą w zgodzie z obowiązującym prawem.

W pierwszej kolejności warto złożyć skargę do spółdzielni mieszkaniowej lub do dzielnicowego (wzór skargi pobierzesz na samej górze). Jeśli jednak skarga nie przyniesie oczekiwanego efektu, możesz złożyć do sądu wniosek o zaprzestanie korzystania z nieruchomości w sposób zakłócający korzystanie z nieruchomości sąsiednich.

Można też zawiadomić organy ścigania, takie jak Policja. Zgłoszenie sąsiada na Policję przysługuje w ramach przepisów kodeksu wykroczeń, a w niektórych przypadkach kodeksu karnego.

Natomiast w przypadku naruszenia przepisów sanitarnych, można powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną (Sanepid), lub Straż Pożarną, jeśli lokator posuwa się do zbierania i składowania różnych śmieci w mieszkaniu, co grozi wznieceniem pożaru i stworzeniem zagrożenia dla wszystkich mieszkańców mieszkających w budynku.

Do zakłócania porządku publicznego dochodzi także wtedy, gdy sąsiad urządzi głośną imprezę, której towarzyszą krzyki, śmiech i tańce.
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Przydatne wzory pism:

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga na uciążliwego sąsiada – wzór