Pismo przewodnie do sądu wzór

Kategorie: ,

16.00 

Pismo przewodnie, nazywane też listem przewodnim, to pismo towarzyszące innym dokumentom. Sporządza się je w sytuacji, gdy istnieje konieczność wyjaśnienia treści przesyłanych wraz z nim dokumentów, a także, gdy potrzebne jest potwierdzenie ich przekazania.

Pismo przewodnie do sądu musi zawierać szereg wymaganych przepisami elementów, dlatego najłatwiej jest przygotować je w oparciu o wzór – wzór pisma przewodniego do sądu. 

Dokument obowiązkowo uwzględnia między innymi dane i adres składającego pismo, oznaczenie sądu i wydziału, do którego jest kierowany, a także oznaczenie sygnatury akt sprawy, której dotyczy.

Treść pisma przewodniego to uzasadnienie, czego dotyczą składane dokumenty. Pismo przewodnie do sądu musi zostać własnoręcznie podpisane przez składającą je osobę.

Pismo przewodnie okazuje się przydatne w sytuacji, kiedy konieczne jest uzupełnienie braków formalnych czy w przypadku chęci dołączenia kolejnych dokumentów do akt sprawy.

Należy składać je w biurze podawczym sądu, ewentualnie przesłać pocztą listem poleconym.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo przewodnie do sądu wzór