Wniosek o rezygnację z WOT – wzór

Kategorie: , ,
(1 opinia klienta)

17.00 

Jak napisać wniosek o rezygnację z WOT? Wojska obrony terytorialnej w ostatnim czasie budzą wiele skrajnych emocji. Wielu młodych ludzi coraz chętniej zgłasza się do pełnienia tego rodzaju służby. Młodzi ludzie, mężczyźni oraz kobiety mogą na podstawie złożonego stosowanego wniosku pełnić terytorialną służbę wojskową, o ile posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej.

A co w sytuacji, kiedy nie chcesz wstępować do WOT i nie chcesz pełnić tego rodzaju służby lub chcesz ją zakończyć przed upływem ustalonego terminu? Czy jest taka możliwość i jak napisać rezygnację z WOT?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji, który pobierzesz powyżej.

Jak zrezygnować z wojsk obrony terytorialnej?

Rezygnacja z wojsk obrony terytorialnej nie wydaje się zbyt skomplikowana, jednak wciąż jest tematem owianym tajemnicą. Wiele niezbędnych informacji znajduje się w aktualnie obowiązującej ustawie, z którą zawsze warto się szczegółowo zapoznać.

Zwolnienie żołnierza WOT zwyczajowo następuje z dniem zakończenia służby, który jest ustalony w powołaniu. Jednak istnieją przypadki, kiedy można zwolnić ze służby wojsk terytorialnych przed upływem jej czasu. Dzieje się tak wtedy, gdy obywatel osiągnie wiek, w którym przestaje podlegać jakiemukolwiek obowiązkowi służby wojskowej – odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego.

Może się tak zdarzyć również w przypadku degradacji lub utraty stopnia wojskowego, lub gdy nie spełnia się warunków określonych w ustawie. Zwolnienie z WOT przysługuje także osobom, wobec których wydano prawomocne orzeczenie kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby lub środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.

Dokładnie tak samo dzieje się w przypadku skazania obywatela prawomocnym wyrokiem karą ograniczenia lub pozbawienia wolności, jak również aresztu wojskowego.

Pozostałe przypadki uprawniające do zwolnienia ze służby WOT to:

  • powołanie do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcie do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego,
  • otrzymania oceny niedostatecznej w opinii służbowej,
  • brak wyrażenia zgody na zmianę stanowiska lub zmianę jednostki,
  • a także brak zgody w przypadku zniesienia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które był wyznaczony.
Jednak czy można uzyskać zwolnienie poza przedstawionymi sytuacjami? jest to możliwe jednak wymaga włożenia nieco wysiłku ze strony zainteresowanego.

Jak napisać rezygnację z wojsk obrony terytorialne?

Powody rezygnacji z WOT mogą być naprawdę różne. Żołnierza wojsk terytorialnych można zwolnić z pełnionej służby przed upływem czasu w przypadku złożenia przez niego oficjalną drogą służbową, pisemnego wniosku, zawierającego uzasadnienie z wyszczególnionymi niezwykle ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi.

Tak samo dzieje się w przypadku zaistnienia potrzeb SIł Zbrojnych oraz niestawienia się do WOT do służby rotacyjnej. Zwolnienie następuje, gdy dochodzi do wydania lub w niektórych sytuacjach cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa, w przypadku kontrolnego postępowania sprawdzającego lub gdy żołnierz nie wyrazi na nie zgody.

Zwolnienie dotyczy również odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub pracowni psychologicznej, otrzymania oceny dostatecznej w opinii służbowej, a także, gdy brak możliwości wyznaczenia stanowiska w Obronie Terytorialnej, odpowiadającego przygotowaniu i kwalifikacjom oraz umiejętnościom żołnierza.

Wypowiedzenie stosunku służby wojskowej musi nastąpić służbową drogą pisemną. Żołnierz zwolniony z pełnienia służby WOT kierowany jest przez dowódcę jednostki wojskowej do rezerwy.

Z pewnością zadajesz sobie pytanie: ile trwa rezygnacja z WOT? Otóż obowiązuje sześciomiesięczny okres wypowiedzenia w przypadku pełnienia służby kontraktowej oraz trzy miesiące w przypadku zawodowej służby wojskowej

Napisanie samego wniosku o zwolnienie z wojsk obrony terytorialnej jest nie takie proste, jak może się wydawać. Należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Oczywiście nie można zapomnieć o zamieszczeniu danych personalnych, nazwy podmiotu, do którego kierowany jest wniosek, a także aktualnej daty i oświadczenia woli.

Treść wniosku musi zawierać prośbę o zwolnienie z pełnienia służy w WOT, wraz z jej uzasadnieniem. Na końcu należy umieścić podpis najlepiej własnoręczny. Wniosek gotowy. Teraz wystarczy go dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty i gotowe. Czekać na jego rozstrzygnięcie.

Służba Wojsk Obrony Terytorialnej.

W ostatnich miesiącach można zauważyć mocny trend wzrostowy, jeśli chodzi o zainteresowanie pełnienia służby w obronie terytorialnej. Ma to oczywiście związek z aktualnie panującą sytuacją u naszych wschodnich sąsiadów, jednak nie tylko to napędza polskich obywateli.

Poczucie bezpieczeństwa w Ojczyźnie jest bardzo ważne dla wielu z nas. Mimo tego, że wciąż rośnie zainteresowanie dobrowolną służbą wojsk obrony terytorialnej, to niektórzy szukają możliwość rezygnacji z WOT.

Dlaczego tak się dzieje? Tu pojawia się wiele kontrowersji i wątpliwości, jednak niezależnie od powodów rezygnacji, są one na tyle poważne, że niektórzy obywatele, decydując się na takie rozwiązanie. Nikt oprócz samych zainteresowanych nie powinien poddawać tych powodów w wątpliwość lub ich umniejszać.

I chociaż można określić podstawowe ramy takiego wniosku, co powinien zawierać i jak wyglądać, to każdy wniosek będzie inny, ponieważ w każdym przypadku inne powody są podstawą do napisania wniosku o rezygnację z WOT.

Zwłaszcza u młodych ludzi dochodzi to konfrontacji wyolbrzymionych wyobrażeń na temat służby wojskowej z panującą szarą rzeczywistością. Praca jest pracą, a w przypadku służby wojskowej jakby ona nie była to ciężka praca.

Nikt z błahego powodu nie zdejmuje munduru. Rezygnacje z pełnienia służby zdarzają się tak jak wszędzie i we wszystkich zawodach, gdzie pracując ludzie. Warto dodać, że rezygnacja to nie powód do wstydu.

Z drugiej strony pamiętajmy, że służba w obronie ojczyzny jest nie tylko obowiązkiem każdego obywatela, ale i jego przywilejem. Chociaż istnieje szereg sytuacji, kiedy dochodzi do zwolnienia z pełnionej służby oraz można na własny pisemny wniosek są zakończyć, warto mieć na uwadze, jak istotna jest to służba.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o rezygnację z WOT – wzór
  1. Rezygnacja z WOT przebiegła pomyślnie dla mnie, dziękuję za pismo i życzę wszystkiego dobrego!