Wniosek o adwokata z urzędu wzór

Kategorie: ,

16.00 

Osoba zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części ma też prawo domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Wniosek o adwokata z urzędu może złożyć też osoba niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych.

W tym przypadku konieczne jest jednak oświadczenie, z którego wynika, że wnioskodawca nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Pisemny wniosek o adwokata z urzędu strona może zgłosić wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, a także osobno – ustnie do protokołu lub na piśmie. Prośbę należy kierować do sądu, w którym sprawa ma być wytoczona lub w którym już się toczy. Sąd zaakceptuje wniosek, jeśli uzna, że taka pomoc dla strony jest konieczna. 

Aby uzyskać adwokata z urzędu, strona może wypełnić wzór wniosku o adwokata z urzędu, który należy uzupełnić oświadczeniem, obejmującym szczegółowe dane na temat stanu rodzinnego, majątku, źródeł dochodu i utrzymania wnioskodawcy.

Oświadczenie potwierdza się dostępnymi dokumentami, na przykład odcinkiem renty czy drukiem PIT.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o adwokata z urzędu wzór