Podanie o egzamin komisyjny – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Podanie o egzamin komisyjny może złożyć zarówno uczeń szkoły podstawowej czy średniej, jak i student uczelni wyższej. W pierwszym przypadku jest to tak zwany egzamin warunkowy. W drugim przypadku jest to egzamin lub zaliczenie komisyjne, które odbywa się najczęściej w formie ustnej przed komisją egzaminacyjną. 

Aby podanie o egzamin komisyjny zostało rozpatrzone pozytywnie, autor pisma musi odpowiednio je uzasadnić. Prosząc o przeprowadzenie takiego egzaminu poprawkowego, można wyjaśnić przyczyny nieprzygotowania do egzaminu odbywającego się w pierwszym terminie i wskazać, że inna forma sprawdzenia stanu posiadanej wiedzy – egzamin ustny zamiast pisemnego – pozwoli uczniowi lub studentowi lepiej się wykazać.

Nasz wzór podania o egzamin komisyjny to gotowy do wypełnienia druk, który wystarczy wypełnić swoimi danymi osobowymi i odpowiednim uzasadnieniem. Pismo składa się do dyrektora szkoły lub do dziekana wydziału, w przypadku studentów. 

Dodatkowo w dokumencie znajdziesz 3 przykładowe uzasadnienia prośby o egzamin komisyjny!

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o egzamin komisyjny – wzór