Podanie o przeniesienie do innej klasy wzór

16.00 

Podanie o przeniesienie do innej klasy składa pełnoletni uczeń lub rodzice/opiekunowie prawni ucznia małoletniego. Pismo należy kierować do kierującego placówką, odpowiednio uzasadniając swoją prośbę. Przeniesienie będzie możliwe, jeśli w danej klasie są jeszcze wolne miejsca, na które można wnioskującego ucznia przyjąć.

Podanie o przeniesienie do innej klasy może zostać uzasadnione na wiele sposobów. W przypadku młodszych dzieci argumentami są najczęściej: chęć uczęszczania do tej samej klasy z członkiem rodziny, sąsiadem, osobą, z którą dziecko dojeżdża do placówki (rodzice mogą podwozić dzieci na zmianę, dzieląc koszty dojazdów).

Z kolei w przypadku starszych uczniów przyczyną przeniesienia jest najczęściej chęć zmiany kierunku kształcenia, zwłaszcza przed egzaminem maturalnym.

Nasz wzór podania o przeniesienie do innej klasy ułatwia przygotowanie dokumentu, w którym ujęte zostaną wszystkie niezbędne elementy formalne. Pismo wystarczy wypełnić i podpisać, a następnie przedstawić dyrektorowi.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o przeniesienie do innej klasy wzór