Podanie o zamianę mieszkania komunalnego – wzór

16.00 

Mieszkania komunalne należą do zasobów gminy i przydzielane są osobom w trudnej sytuacji materialnej. Zamiana mieszkania komunalnego na większe czy mniejsze może dotyczyć jedynie drugiego mieszkania komunalnego.

Wypełniając nasz wzór podania o zamianę mieszkania komunalnego, można oznaczyć w nim drugą stronę zamiany, czyli osobę zainteresowaną taką transakcją.

Należy pamiętać, że podanie o zamianę mieszkania komunalnego na większe prawdopodobnie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, jeśli zajmująca lokal osoba zalega z opłatami.

Poza tym mniejsze szanse na zamianę lokali może mieć też taka osoba, która nie dbała o mieszkanie komunalne, co znajdzie odzwierciedlenie w przekazywanym protokole zdawczo-odbiorczym. 

Jak uzasadnić podanie o zamianę mieszkania komunalnego? Zmiana lokalu na mniejszy będzie zasadna, jeśli jeden z lokatorów na przykład wyprowadzi się do innego mieszkania.

Natomiast zmiana lokalu na większy będzie uzasadniona w przypadku narodzin dzieci. Czasami zamiana mieszkań uzasadniona jest jednak innymi argumentami, jak chociażby choroba czy niepełnosprawność jednego z domowników. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o zamianę mieszkania komunalnego – wzór