Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w związku z zawartą umową najmu okazjonalnego – wzór

16.00 

Zawierając umowę najmu okazjonalnego, najemca musi sporządzić odpowiednie oświadczenia w formie aktu notarialnego. Jednym z nich jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji w związku z zawartą umową najmu okazjonalnego. Takie oświadczenie to zobowiązanie do opróżnienia i wydania lokalu w przypadku eksmisji. 

Warto pamiętać, że samo oświadczenie o poddaniu się egzekucji w związku z zawartą umową najmu okazjonalnego nie wystarczy, aby umowa była ważna w świetle prawa.

Konieczne jest także uzupełnienie jej o wskazanie lokalu zastępczego oraz zgodę jego właściciela na zamieszkanie najemcy.

Chociaż oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji musi przyjmować formę aktu notarialnego, to najemca może wykorzystać wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z zawartą umową najmu okazjonalnego i udać się z wypełnionym dokumentem do kancelarii notarialnej.

Bez takiego oświadczenia nie można zawrzeć umowy najmu okazjonalnego, ponieważ jej podstawową rolą jest ochrona interesów wynajmującego i umożliwienie mu szybszej eksmisji niechcianego lokatora.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w związku z zawartą umową najmu okazjonalnego – wzór