Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV – wzór

16.00 

Jak napisać odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV? Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV może otrzymać każde gospodarstwo domowe. Zgodnie z przepisami, obowiązek uiszczania takiego abonamentu ma bowiem każdy posiadacz odbiornika radiowo-telewizyjnego, niezależnie od tego, czy faktycznie z niego korzysta.

Niektóre osoby są jednak uprawnione do zwolnienia z tego obowiązku. Jak złożyć odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV i jak takie odwołanie napisać?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania – które pobierzesz u góry↑

Co warto wiedzieć na temat abonamentu RTV?

Przepisy związane z abonamentem radiowo-telewizyjnym reguluje treść ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Wynika z niej, że każdy właściciel odbiornika RTV ma obowiązek dokonać jego rejestracji w placówce operatora publicznego, czyli w placówce Poczty Polskiej.

Co więcej, za posiadanie takiego odbiornika trzeba płacić regularnie abonament w stawce miesięcznej lub rocznej. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku – wyjątki wyliczone zostały w treści ustawy.

Należy pamiętać, że abonament RTV jest świadczeniem przymusowym.

Jeśli więc posiadacz nie jest objęty wyłączeniem spod tego obowiązku, powinien liczyć się z ryzykiem otrzymania wezwania do uregulowania zaległych płatności za okres maksymalnie 5 lat wstecz, ponieważ takie świadczenia przedawniają się z upływem pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności).

Obowiązek zapłaty nie jest jednak jedyną karą, jaka grozi posiadaczowi odbiornika RTV.

Jeśli posiadacz radia czy telewizora nie zarejestruje swojego urządzenia w placówce pocztowej, zostanie obciążony obowiązkiem dokonania takiej rejestracji, opłacania abonamentu i uregulowania kary grzywny w wysokości 50 stawek miesięcznej opłaty abonamentowej. Nie ma znaczenia, czy posiada odbiornik RTV od roku, czy od miesiąca – kara jest wymierzana w stałej wysokości.

Warto pamiętać więc, że na zarejestrowanie odbiornika RTV jego posiadacz ma 14 dni od dnia nabycia. Od tego momentu obciąża go też obowiązek opłacania abonamentu w stawce miesięcznej lub rocznej.

Nie jest brane pod uwagę, czy dana osoba korzysta z odbiornika – czy słucha radia, czy ogląda telewizję. Abonament płaci się bowiem za sam fakt bycia w posiadaniu urządzenia, które na to pozwala. Osoby prywatne płacą przy tym jedną stawkę niezależnie od ilości posiadanych sprzętów, natomiast firmy płacą za każdy odbiornik osobną kwotę abonamentu.

Ile wynosi abonament RTV? Świadczenie to kwota około 20 zł miesięcznie. Opłata nie jest więc wygórowana, ale w przypadku zaległości może osiągnąć znacznie wyższą sumę (nakaz zapłaty może obejmować 5 lat wstecz). Niektórzy są jednak zwolnieni od obowiązku opłacania abonamentu.

Gdyby wezwano ich do uregulowania świadczenia, mogą złożyć odwołanie od abonamentu RTV. Dotyczy to następujących grup społecznych:

  • osób starszych, po 75. roku życia,
  • bezrobotnych,
  • głuchych,
  • niedowidzących,
  • otrzymujących rentę lub zasiłek socjalny,
  • niepełnosprawnych,
  • kombatantów.

Również te osoby powinny zarejestrować posiadany odbiornik, jednocześnie przedstawiając w placówce pocztowej wniosek o zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu. Konieczne jest też przedstawienie dowodu na spełnianie warunków zwolnienia, na przykład legitymacji kombatanckiej czy zaświadczenia o niepełnosprawności.

Kto może otrzymać upomnienie za abonament RTV?

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV ma prawo złożyć każdy, ale nie w każdym przypadku takie pismo okaże się pomocne. Na początek warto zaznaczyć, że za odbiornik RTV uznaje się nie tylko radio i telewizor, ale też radio w samochodzie, a niekiedy nawet smartfon.

Koniec końców, obowiązek płacenia abonamentu obciąża praktycznie każde gospodarstwo domowe, zatem i każda osoba, która takiego abonamentu nie płaci – może otrzymać upomnienie i wezwanie do uregulowania należności. Największe ryzyko dotyczy jednak tych, którzy:

  • zarejestrowali odbiornik, płacili abonament i przestali go uiszczać,
  • nigdy nie zarejestrowali odbiornika i nie płacili abonamentu, a zostaną „przyłapani” na posiadaniu radia czy telewizora.

Donos na posiadacza odbiornika RTV może złożyć pracownik Poczty Polskiej, który udowodni, że w danym gospodarstwie domowym znajduje się niezarejestrowany odbiornik. Nie może on jednak wysnuć takiego wniosku na podstawie widocznej na dachu anteny – nie stanowi to jeszcze dowodu na posiadanie telewizora.

Powinien na własne oczy zobaczyć w danym domu odbiornik RTV, natomiast właściciel mieszkania nie ma obowiązku wpuszczenia takiej osoby do środka. Donos może wpłynąć jednak niejako przypadkiem, np. w sytuacji, kiedy listonosz zauważy telewizor w momencie doręczania listu lub przesyłki.

Ile wynoszą kary za niepłacenie abonamentu RTV, a ile za niezarejestrowanie odbiornika? Brak terminowej rejestracji odbiornika skutkuje grzywną w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki abonamentu, a kara za nieuregulowanie świadczenia może równać się kwocie abonamentu za okres 5 lat wstecz.

Co ważne, pismo z nakazem płatności wystawione przez Urząd Skarbowy nie może zostać zignorowane, ponieważ urząd ściągnie należne środki, nawet jeśli będzie musiał skierować sprawę do komornika.

Czy da się odwołać od upomnienia za abonament RTV?

Wiele osób unika obowiązku płacenia abonamentu RTV, choćby ze względu na fakt, że choć posiada odbiornik, to z niego nie korzysta. Przepisy obowiązują jednak każdego i nie ma znaczenia, czy dana osoba uważa je za zasadne.

Kiedy więc otrzyma upomnienie lub wezwanie do zapłaty, powinna pamiętać, że ma jeszcze szansę umorzyć swój dług lub przynajmniej rozłożyć go na raty. Jak się odwołać od upomnienia za abonament RTV?

Pismo w tej sprawie należy kierować do Departamentu Budżetu i Finansów w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w Warszawie.

Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV nie będzie jednak zasadne, jeśli dana osoba po prostu przestała płacić abonament, bez żadnego uzasadnienia. W takim jedyna możliwość to wnioskowanie o rozłożenie długu na raty lub o umorzenie jego części.

Natomiast wzór odwołania od upomnienia za abonament RTV z pewnością powinna złożyć osoba niesłusznie obciążona obowiązkiem zapłaty.

W takim przypadku należy w pierwszej kolejności poprosić o wskazanie dokumentów, na podstawie których zaległy abonament został naliczony, a następnie odwołać się od upomnienia wykazując, że jest się osobą zwolnioną z obowiązku opłacania abonamentu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV – wzór