Porozumienie zmieniające umowę o pracę na czas nieokreślony – wzór

Kategoria:

16.00 

Za pomocą porozumienia zmieniającego można zmieniać warunki pracy i płacy, a także rodzaj umowy łączącej strony. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego: „Porozumienie stron w przedmiocie zmiany umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony jest dopuszczalne i wywołuje wynikające z treści porozumienia skutki prawne.”

Można przyjąć zatem, że aneks zmieniający umowę o pracę na czas nieokreślony również jest w pełni zgodny z prawem. 

Kiedy można zawrzeć porozumienie zmieniające umowę o pracę na czas nieokreślony?

Kiedy pracownik i pracodawca zgadzają się ze sobą w zakresie zmiany umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, nie muszą zawierać nowej umowy – mogą podpisać aneks zmieniający, czyli porozumienie zmieniające umowę o pracę na czas nieokreślony.

Ponieważ zasadniczo jest to zmiana pozytywna, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przekształcić rodzaj umowy łączącej strony na mocy porozumienia. Nie wolno natomiast zmienić umowy o pracę na czas określony na mocy wypowiedzenia zmieniającego.

Warto pamiętać, że pracownik może zawrzeć z tym samym pracodawcą maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony (lub umowy na okres nieprzekraczający łącznie 33 miesięcy).

Kolejna umowa z tym samym pracownikiem musi być już umową na czas nieokreślony. Poza tym, pracownik ma prawo wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę umowy na czas nieokreślony po przepracowaniu w danej firmie co najmniej 6 miesięcy. 

Jak napisać porozumienie zmieniające umowę o pracę na czas nieokreślony?

Porozumienie, czyli aneks do umowy o pracę można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór porozumienia zmieniającego umowę o pracę na czas nieokreślony. Dokument zawiera między innymi:

  • oznaczenie stron,
  • oznaczenie modyfikowanej umowy,
  • opis wprowadzanych zmian,
  • termin wprowadzanych zmian,
  • podpisy pracownika i pracodawcy.

Jeśli aneks nie wskazuje terminu obowiązywania zmian, należy przyjąć, że wchodzą one w życie w dniu zawarcia porozumienia.