Rezygnacja z Kursu Prawa Jazdy – wzór

16.00 

Jak napisać rezygnację z kursu prawa jazdy? Rezygnacja z kursu prawa jazdy powinna być możliwa na każdym etapie nauki. W końcu kurs prawa jazdy ma wykształcić kierowcę, który będzie w stanie samodzielnie i bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym, a osiągnięcie takiego celu nie zawsze okazuje się możliwe.

Jeśli instruktor w danej szkole jazdy nie spełnia oczekiwań kursanta lub gdy kursant z innych powodów chce zmienić ośrodek szkolenia, a nawet całkowicie zrezygnować z dalszej nauki prawa jazdy, powinien złożyć pisemną rezygnację z kursu. Jak napisać taki dokument?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji – który pobierzesz u góry↑

Czy kursant może zrezygnować ze szkoły nauki jazdy?

Czy można zrezygnować z kursu prawa jazdy? To pytanie zadaje sobie wielu kursantów. Wątpliwości pojawiają się w momencie, kiedy nauka nie idzie po myśli kształcącego się młodego kierowcy, a także w sytuacjach, kiedy z innych przyczyn kursant musi rozważyć rezygnację z dalszej nauki, na przykład ze względu na swoją sytuację finansową czy zdrowotną.

Bardzo często szkoła nauki jazdy nie spełnia też oczekiwań kursanta, a wtedy ten chce zrezygnować z niej tylko po to, by zmienić ją na inną, na przykład polecaną przez znajomych.

Należy wiedzieć więc, że przerwanie kursu na prawo jazdy możliwe jest na każdym etapie nauki, zatem kursant może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszego kształcenia. Prawo do zmiany szkoły nauki jazdy powinno obowiązywać we wszystkich placówkach na terenie całego kraju. Dotyczy ono również wszystkich kategorii prawa jazdy.

OSK nie ma prawa utrudniać rezygnacji swojemu kursantowi. Nie powinno zatem odmawiać mu wydania dokumentów. To, czy rezygnacja z kursu prawa jazdy będzie wiązała się ze stratami finansowymi, zależy natomiast od warunków konkretnej sytuacji – od zapisów umowy zawartej ze szkołą, od etapu nauki i sposobu rozliczania się z OSK.

Kiedy można zrezygnować ze szkoły jazdy?

Rezygnacja z prawa jazdy nie wymaga podawania przyczyny. Tak naprawdę, kursant ma prawo wypowiedzieć umowę swojej szkole z dowolnego powodu. Czasami taka rezygnacja jest całkowita, co znaczy, że niedoszły kierowca rezygnuje z możliwości zdobycia uprawnień lub odkłada te plany na później, na przykład ze względów finansowych, zdrowotnych, czy z uwagi na duże zmiany w jego życiu prywatnym.

Częściej jednak rezygnacja ze szkoły jazdy spowodowana jest niezadowoleniem z poziomu kształcenia, a zwłaszcza z postawy konkretnego instruktora. Zwykle jest bowiem tak, że szkoły starają się przydzielać kursantom jednego głównego nauczyciela, który w miarę możliwości prowadzi większość zajęć praktycznych z danym uczniem.

Kiedy taka osoba okazuje się nierzetelna lub po prostu nieprzyjemna w obyciu, kurs prawa jazdy przebiega w stresującej atmosferze.

Jeśli instruktor marnuje czas kursanta, skraca zajęcia, załatwia sprawy prywatne lub firmowe w trakcie nauki jazdy, rozmawia o tematach niezwiązanych z przepisami czy techniką prowadzenia pojazdu, czym rozprasza kursanta, zdecydowanie warto wnioskować o jego zmianę.

Gdyby okazało się, że żaden inny instruktor w danym OSK nie może zastąpić takiej osoby, konieczna może okazać się całkowita zmiana ośrodka szkoleniowego. Taki powód złożenia rezygnacji z dalszego świadczenia usług jest w pełni uzasadniony.

Czy warto zmienić szkołę nauki jazdy z powodu negatywnej postawy instruktora?

Zdecydowanie tak, bowiem na sukces zdanego egzaminu państwowego składają się nie tylko umiejętności i wiedza kursanta, ale także praca nauczyciel, który powinien przekazywać uczniowi wiedzę w sposób dostosowany do jego możliwości.

Z pewnością nie może obrażać go ani w inny sposób wywoływać u niego negatywnych emocji, ponieważ za kierownicą liczy się przede wszystkim skupienie i spokój.

Jak zrezygnować z kursu na prawo jazdy?

Rezygnacja z kursu na prawo jazdy musi przyjmować formę pisemną. Dokument składa się w sekretariacie OSK. Można też wysłać go pocztą. Niezależnie od tego, czy kursant rezygnuje jedynie ze szkoły, czy z kursu na prawo jazdy w ogóle, powinien dopilnować też następujących formalności:

 1. Złożyć kartę przeprowadzonych zajęć u kierownika ośrodka w celu wypełnienia informacjami dotyczącymi ilości odbytych zajęć.
 2. Złożyć wypowiedzenie umowy szkole nauki jazdy.
 3. Odebrać kartę przeprowadzonych zajęć po opisaniu jej przez kierownika ośrodka.

W tym czasie kursant może szukać też innej szkoły nauki jazdy, w której będzie kontynuować naukę na podstawie karty zajęć (nie musi zaczynać od początku).

Warto pamiętać, że gdyby szkoła nie pozwalała kursantowi zrezygnować z nauki, ten może złożyć na nią skargę do Rzecznika Praw Kursanta.

Jak napisać wypowiedzenie umowy szkole nauki jazdy?

Nie istnieje żaden odgórnie narzucony wzór rezygnacji ze szkoły nauki jazdy, ale pismo tego typu musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Ponieważ jest to nic innego jak pisemne wypowiedzenie umowy, należy zawrzeć w nim:

 • datę i miejsce,
 • dane kursanta,
 • dane szkoły nauki jazdy,
 • tytuł pisma,
 • oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy,
 • listę załączników (karta przeprowadzonych zajęć),
 • prośbę o zwrócenie profilu PKK do systemu informatycznego,
 • prośbę o rozliczenie finansowe kursu i zwrot niewykorzystanych środków.

Czy rezygnacja ze szkoły nauki jazdy kosztuje?

Złożenie rezygnacji ze szkoły nauki jazdy nie powinno wiązać się z żadnymi karami finansowymi nakładanymi na kursanta. Firma ma jednak prawo uczciwie rozliczyć się ze świadczonych już usług.

Oznacza to, że z wpłaconych przez kursanta środków może sfinansować uzasadnione koszty, takie jak odbyte zajęcia teoretyczne i praktyczne. Pozostałą część kwoty kursant powinien odzyskać po rozwiązaniu umowy.

Aby sprawdzić, jaką sumę szkoła może potrącić przy rezygnacji z kursu, warto zajrzeć do jej regulaminu. Czasami okazuje się, że firma nie zwraca kursantowi opłaty za zajęcia nieprzeprowadzone, jeśli zrealizowano już ponad połowę godzin części teoretycznej kursu.

Takie zasady nie powinny być stosowane w przypadku godzin jazd praktycznych. Niemniej jednak szkoły mogą zastrzec sobie możliwość złożenia rezygnacji w określonym terminie – po jego upływie zwrot wniesionej opłaty za kurs może być już niedostępny.

Podsumowanie informacji

Zdarzają się sytuacje, w których kursant z różnych powodów nie chce już kontynuować nauki jazdy w danej firmie, mogą to być najróżniejsze powody i tak naprawdę z prawnego punktu widzenia – nie mają one większego znaczenia.

Najczęściej jednak bywa, że kursant przerywa naukę, ponieważ w jego oczach pracownik szkoły nauki jazdy źle naucza lub ma złe podejście i jest niewyrozumiały względem ucznia.

Kursant może być też niezadowolony ze swojej szkoły nauki jazdy przez to, że instruktor jazdy skraca zajęcia, załatwia swoje prywatne sprawy na mieście bądź nie wyjaśnia na bieżąco niuansów podczas poruszania się w ruchu drogowym.

Aby ułatwić Ci rezygnację z kursu na prawo jazdy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji, którą pobierzesz na początku artykułu, a jeśli ośrodek szkolenia kierowców będzie utrudniał Ci w jakiś sposób rezygnację z kursu – możesz złożyć skargę do Rzecznika Praw Kursanta.

Oczywiście po skutecznej rezygnacji kursant ma prawo złożyć dokumenty w innej szkole nauki jazdy i tam kontynuować kurs.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja z Kursu Prawa Jazdy – wzór