Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – wzór

16.00 

Odmowa wszczęcia postępowania musi mieć formę postanowienia, wydanego przez organ administracji, do którego wniesiono wcześniej wniosek.

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania sporządza się w nawiązaniu do art. 123 K.p.a, gdyż jest to postanowienie, które nie rozstrzyga sprawy w sposób merytoryczny – jest jedynie czynnością procesową.

Pismo, jakim jest postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania musi spełniać szereg wymogów formalnych.

Dokument powinien zawierać oznaczenie organu, datę wydania pisma, oznaczenie strony postępowania, a także powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie i pouczenie.

Pouczenie w postanowieniu o odmowie wszczęcia postępowania informuje o przysługującym zażaleniu lub skardze do sądu administracyjnego. 

Do przygotowania postanowienia tego rodzaju warto wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, który przewiduje uwzględnienie w jego treści uzasadnienia faktycznego i prawnego odmowy.

Wnioskodawcy na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przysługuje zażalenie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – wzór