Czynny żal za niezłożenie PIT-11 w terminie – wzór

16.00 

PIT-11 składa przedsiębiorca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Dokument zawiera informacje o wyliczonych i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy.

Formularz należy złożyć elektronicznie do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia po każdym roku podatkowym. Obecnie wszystkie deklaracje PIT-11 muszą być składane elektronicznie.

Kiedy więc przedsiębiorcy czekają z tym obowiązkiem do ostatniej chwili, mogą spotkać się z problemem przeciążenia sieci, co nie pozwoli im przesłać dokumentów na czas. Nie otrzymają więc również urzędowego potwierdzenia odbioru deklaracji. 

Niezłożenie PIT-11 w terminie to czyn zabroniony, kwalifikowany jako wykroczenie, czyli przestępstwo skarbowe. Nie ma przy tym znaczenia, z jakiej przyczyny płatnik nie dopełnił swojego obowiązku. Za tego typu przestępstwo skarbowe grozi natomiast grzywna, a nawet ograniczenie czy pozbawienie wolności. 

Aby uniknąć takich konsekwencji, przedsiębiorca może złożyć czynny żal za niezłożenie PIT-11 w terminie. Czynny żal to zawiadomienie o popełnieniu czynu karalnego.

Z rozwiązania tego można skorzystać, dopóki urząd sam nie rozpozna, że PIT został złożony po terminie lub nie został złożony wcale.

Czynny żal nie będzie skuteczny, jeśli zostanie złożony w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowane informacje o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Czynny żal można podyktować do protokołu, ale częściej składa się go na piśmie. Najważniejszymi elementami takiego dokumentu są:

  • opis okoliczności popełnienia czynu zabronionego,
  • wskazanie osób współdziałających, jeśli istnieją,
  • określenie, czy czyn został naprawiony lub kiedy zostanie naprawiony.

Należy pamiętać bowiem, że czynny żal pozwala uniknąć kary, ale nie wyłącza obowiązku złożenia PIT-11 przez przedsiębiorcę. Płatnik powinien więc jak najszybciej przesłać zaległą deklarację drogą elektroniczną do urzędu skarbowego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Czynny żal za niezłożenie PIT-11 w terminie – wzór