Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane składa wykonawca po upływie okresu gwarancji i rękojmi. Takie środki pełnią bowiem podwójną rolę zabezpieczającą. Po pierwsze, motywują wykonawcę do starannej pracy. Po drugie, służą usunięciu ewentualnych wad. 

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane dotyczy środków zatrzymywanych przez inwestora, potrącanych w określonej kwocie z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Tak naprawdę, stanowią one zatem należność odroczoną. W przepisach taką kaucję określa się mianem zatrzymania, czyli odsunięciem w czasie wymagalności umówionej wartości wynagrodzenia wykonawcy

Wzór wniosku o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane warto wypełnić i przesłać niezwłocznie po upływie okresu rękojmi/gwarancji, ponieważ świadczenie ulega przedawnieniu po 3 latach od dnia wymagalności zwrotu.

Inwestor ma obowiązek zwrócić wykonawcy całą kwotę, jeśli prace zostały wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a w okresie rękojmi/gwarancji nie ujawniono żadnych wad obiektu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane – wzór