Prośba o instalację wodomierza wzór

16.00 

Pismo z prośbą o instalację wodomierza należy kierować do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Taki wniosek dotyczy najczęściej tak zwanego podlicznika, czyli dodatkowego wodomierza do pomiaru zużywanej wody, na przykład na cel podlewania ogrodu.

Prośba o instalację wodomierza to jednocześnie wniosek o wydanie warunków montażu takiego elementu instalacji wodnej. 

Do przygotowania wniosku zainteresowany może wykorzystać gotowy wzór prośby o instalację wodomierza, który wystarczy wypełnić takimi danymi jak imię, nazwisko, adres zamieszkania czy numer telefonu wnioskodawcy. Pismo powinno wskazywać, gdzie wodomierz ma zostać zamontowany. 

Należy pamiętać, że prośba o instalację wodomierza musi uwzględniać kilka oświadczeń, w tym między innymi oświadczenie o świadomości obowiązku pokrycia kosztów inwestycji, o konieczności zalegalizowania wodomierza na koszt własny czy o ważności takiej legalizacji przez okres 5 lat.

Po tym czasie odczyty wodomierza, który nie zostanie poddany legalizacji, nie będą brane pod uwagę.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o instalację wodomierza wzór