Prośba o kontrolę Nadzoru Budowlanego – wzór

(1 opinia klienta)

17.00 

Po zakończeniu prac budowlanych inwestor powinien wystąpić do nadzoru budowlanego z prośbą o przeprowadzenie kontroli. Obowiązkowa kontrola po zakończeniu budowy jest niezbędna w celu wydania pozwolenia na użytkowanie.

Prośba o kontrolę Nadzoru Budowlanego nie musi przyjmować formy szczególnej – wystarczająca jest zwykła forma pisemna. 

Kontrola nadzoru budowlanego ma na celu sprawdzenie, czy budynek został wzniesiony zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.

Wzór prośby o kontrolę Nadzoru Budowlanego spełnia wymogi niezbędne do wszczęcia takiej kontroli, zgodnie z treścią art. 59a prawa budowlanego, który jest podstawą prawną do wystąpienia z takim wnioskiem.
 

Pisemna prośba o kontrolę Nadzoru Budowlanego skutkuje sprawdzeniem zgodności obiektu z projektem zagospodarowania działki lub terenu, zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, faktu uporządkowania terenu budowy oraz zgodności obiektu z projektem architektoniczno-budowlanym.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Prośba o kontrolę Nadzoru Budowlanego – wzór
  1. jestem zadowolony z pisma, pozdrawiam