Prośba o przyspieszenie operacji biodra – wzór

16.00 

Jak napisać prośbę o przyspieszenie operacji biodra? Pisemna prośba o przyspieszenie operacji biodra bywa dla pacjenta jedynym rozwiązaniem, kiedy codzienne funkcjonowanie utrudnia silny ból i ograniczona ruchomość tego stawu.

Warto pamiętać, że z podobnym pismem do dyrektora szpitala może wystąpić każdy chory, ale największe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają ci pacjenci, u których zaobserwowano znaczące, nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

Jakie dane powinna zawierać prośba o przyspieszenie operacji biodra? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby – którą pobierzesz powyżej↑

O terminie operacji decyduje stan pacjenta

Do kolejki oczekujących na operację w polskich szpitalach trafiają tak zwane przypadki pilne i pozostałe, czyli stabilne. Pacjent jest określany mianem przypadku pilnego, jeśli oczekiwanie na operację wiąże się u niego z ryzykiem bezpowrotnej utraty sprawności czy nawet z ryzykiem utraty życia.

W przypadku urazów czy chorób, które wymagają zoperowania stawu biodrowego, zdecydowanie częściej mamy do czynienia z przypadkami pozostałymi, stabilnymi. Takie osoby zostają wpisane na listę oczekujących, a ich zabieg może zostać zaplanowany nawet z opóźnieniem o kilka, kilkanaście miesięcy.

Jeśli więc chory pragnie przyspieszyć termin takiej procedury, składa pismo do dyrektora szpitala o przyspieszenie operacji biodra, a w praktyce wniosek o ponowne poddanie jego przypadku kwalifikacji wstępnej.

Na skutek złożenia takiego podania pacjent może zostać wezwany celem przeprowadzenia badań i potwierdzenia, że doszło do pogorszenia stanu zdrowia. Nie warto zatem kłamać czy naciągać fakty, gdyż z pewnością zostanie to zweryfikowane przez pracowników służby zdrowia.

Kto może złożyć wniosek o przyspieszenie operacji?

Podanie o przyspieszenie operacji może złożyć każda osoba z kolejki oczekujących, ale realne szanse na przesunięcie terminu zabiegu mają ci chorzy, u których doszło do znaczącego, nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

W takim przypadku pacjent zakwalifikowany na listę oczekujących jako ten w stanie stabilnym może okazać się już pacjentem wymagającym pilnego przeprowadzenia operacji.

Przemawiać za takim rozwiązaniem będą objawy wskazująca na fakt, że dalsze oczekiwanie na planowany zabieg doprowadzi do nieodwracalnych zmian w obrębie stawu lub znacząco zmniejszy szanse pacjenta na odzyskanie pełnej sprawności.

Inny szpital lub szpital prywatny

Gdyby okazało się, że pismo do dyrektora szpitala w sprawie przyspieszenia terminu operacji biodra spotka się z negatywną odpowiedzią, pacjent ma przed sobą jeszcze dwa rozwiązania:

 • zmienić kolejkę oczekujących w ramach oferty pozostałych placówek NFZ,
 • zrezygnować z usług szpitala publicznego i zapisać się na zabieg do szpitala prywatnego.

Osoby ubezpieczone nie są objęte rejonizacją – nie mają obowiązku poddawać się operacji w szpitalu zgodnym z miejscem zamieszkania lub zameldowania. Korzystając z dostępnych źródeł informacji, mogą znaleźć taką placówkę NFZ, w której kolejki oczekujących na zabieg są krótsze i to właśnie tam zapisać się na operację.

Wymaga to uprzedniego zrezygnowania z zajętego już miejsca w kolejce, ponieważ:

 • jest to warunek odzyskania skierowania na operację – bez tego dokumentu chory nie zapisze się do innej kolejki oczekujących,
 • ubezpieczony nie może zajmować miejsca w dwóch kolejkach oczekujących jednocześnie,
 • rezygnując ze swojego miejsca w kolejce, pacjent zwalnia termin dla innego chorego, co gwarantuje sprawniejsze „przesuwanie się” kolejki.

Takie rozwiązanie jest oszczędniejsze niż zapisanie się do prywatnego szpitala, ale może być trudne w praktyce, ponieważ będzie wiązało się z koniecznością odbycia podróży. Natomiast w przypadku zabiegów w placówkach niepublicznych największym problemem są wysokie koszty, zaś czas oczekiwania w kolejce zwykle nie jest uciążliwy.

Jak napisać wniosek o przyspieszenie operacji biodra?

Pismo do dyrektora w sprawie zmiany terminu zabiegu można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór podania o przyspieszenie operacji biodra. Dokument wymaga uwzględnienia takich danych jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane pacjenta – w tym przede wszystkim numer PESEL, imię i nazwisko,
 • dane adresata (dyrektora, ordynatora, kierownika oddziału),
 • treść wniosku z uzasadnieniem.

Najważniejszą częścią podania o przesunięcie terminu operacji biodra jest odpowiednie uargumentowanie takiego wniosku. Pismo ma sugerować, że pacjent nie należy już do przypadków stabilnych, a do przypadków pilnych.

Wniosek powinien wskazywać zatem na objawy nagłego, znacznego pogorszenia stanu zdrowia. Kiedy problem chorego związany jest z funkcjami stawu biodrowego, argumenty jakich warto użyć – to przede wszystkim:

 • odczuwanie bardzo silnego bólu, odpornego nawet na działanie mocnych środków przeciwbólowych,
 • brak efektów rehabilitacji,
 • utrata możliwości samodzielnego poruszania się/przemieszczania,
 • uniemożliwienie wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej.

Chory, uszkodzony staw biodrowy bardzo negatywnie wpływa na codzienną jakość życia pacjenta, dlatego wiele osób powinno starać się o przyspieszenie terminu planowanej operacji. Może dojść bowiem do sytuacji, w której wykonanie zabiegu z opóźnieniem nie przyniesie już takich efektów leczenia, jak pierwotnie zakładano.

Obowiązkiem pacjenta jest poinformować lekarza o pogorszeniu stanu zdrowia, dlatego nie warto zwlekać ze złożeniem stosownego pisma w takiej sprawie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o przyspieszenie operacji biodra – wzór