Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu wzór

16.00 

Dłużnik zawsze ma możliwość zawarcia z wierzycielem porozumienia w sprawie swojego długu. Może wystąpić z wnioskiem o jego umorzenie, poprosić o umorzenie samych odsetek, a także o rozłożenie długu na raty.

Ponieważ to ostatnie rozwiązanie jest najchętniej akceptowane przez wynajmujących, prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu ma największe szanse na pozytywne rozpatrzenie. 

Pismo z prośbą o rozłożenie długu na raty najemca może wystosować zarówno do wynajmującego będącego osobą prywatną, jak i do gminy czy spółdzielni mieszkaniowej.

Wzór prośby o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu jest bowiem uniwersalnym drukiem, który sprawdzi się przy każdej umowie najmu. 

Warto pamiętać, że prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu powinna zawierać uzasadnienie wskazujące na trudną sytuację materialną wnioskodawcy oraz propozycję spłaty długu w ratach określonej wysokości (raty, które najemca jest w stanie realnie uiszczać co miesiąc).

Pismo może uwzględniać cały harmonogram spłaty zadłużenia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu wzór