Prośba o ugodę – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Ugoda może zostać zawarta przez strony na każdym etapie rozstrzygania sporu. Prośba o ugodę najczęściej kierowana jest przez dłużnika do wierzyciela.

Wbrew pozorom jej zawarcie niesie korzyści dla obu stron. Dłużnikowi pozwala negocjować wysokość zadłużenia, wnioskować o rozłożenie długu na raty czy o umorzenie odsetek, a także o odroczenie spłaty.

Natomiast wierzycielowi pozwala odzyskać pieniądze szybciej i bez angażowania się w stresujące postępowanie sądowe czy egzekucyjne. 

Prośbę o zawarcie ugody można sporządzić także w innych przypadkach, kiedy w grę wchodzi spór. W ramach ugody obie strony muszą zgodzić się na pewne kompromisy, jednak polubowne załatwienie sprawy zawsze będzie korzystniejsze, niż postępowanie sądowe, które jest kosztowne, czasochłonne i stresujące.

Wniosek o zawarcie ugody można przygotować w oparciu o nasz wzór prośby o ugodę.

Należy pamiętać, że prośba o ugodę nie zawsze rozpatrywana jest pozytywnie. Tymczasem podstawowym warunkiem zawarcia ugody jest wyrażenie przez strony zgody na polubowne rozwiązanie sporu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o ugodę – wzór