Krótka umowa kupna sprzedaży samochodu – wzór

16.00 

Przepisy prawa nie wskazują kwestii odnośnie tego, w jakiej formie należy zawrzeć umowę kupna sprzedaży. Zalecane jest jednak zawarcie pisemnej umowy, która stanowi zabezpieczenie dla obu stron transakcji.

Ułatwia także ewentualne dochodzenie roszczeń od osoby sprzedającej (wady ukryte samochodu) i pozwala zarejestrować pojazd. Co zawiera umowa kupna sprzedaży auta?

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Kodeks cywilny wskazuje, że poprzez umowę sprzedaży sprzedawca przekazuje na kupującego własność danej rzeczy. Natomiast kupujący odbiera daną rzecz i dokonuje zapłaty.

Pamiętajmy o tym, że umowa kupna sprzedaży samochodu jest umową dwustronnie zobowiązującą. Co ciekawe, określenie umowa kupna sprzedaży jest potoczne. W przepisach mamy do czynienia z umową sprzedaży.

Nie istnieje określony formularz, na którym trzeba zawrzeć umowę sprzedaży auta. Można ją sporządzić nawet na zwykłej kartce papieru. Jednakże trzeba pamiętać o zachowaniu staranności i czytelności dokumentu.

Umowa kupna sprzedaży auta powinna zawierać wiele istotnych informacji, które wiążą się z transakcją. Jest to bardzo ważne zwłaszcza wtedy, gdy w przyszłości doszłoby do sporu pomiędzy stronami.

Elementy umowy kupna sprzedaży auta

Jakie dane trzeba ująć w umowie kupna sprzedaży samochodu? Najważniejsze z nich to:

  • Miejsce i data zawarcia umowy
  • Informacje o stronach umowy
  • Określenie przedmiotu umowy
  • Określenie, która strona umowy ponosi koszty
  • Godzina podpisania umowy
  • Oświadczenie osoby kupującej o zapoznania się ze stanem technicznym auta
  • Podpisy sprzedającego i kupującego

Dzięki tym elementom stworzymy wzór naszej umowy. Treść z łatwością przygotujemy w programie komputerowym, a podpisy umieścimy na dokumencie ręcznie. To pozwoli zniwelować ryzyko nieczytelności zapisów dokumentu.

Co w sytuacji, gdy auto ma współwłaściciela? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć transakcję. Treść umowy kupna sprzedaży jest taka sama, przy czym wskazujemy wszystkich współwłaścicieli. Oni także składają podpisy na dokumentacji.

Jak widać, umowa kupna sprzedaży samochodu nie powinna przysporzyć nam trudności w przygotowaniu.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Krótka umowa kupna sprzedaży samochodu – wzór