Prośba o wydanie świadectwa pracy – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Pracodawca zawsze ma obowiązek wydania świadectwa pracy po rozwiązaniu umowy z pracownikiem. Niekiedy zaniedbuje jednak taki obowiązek, a wtedy konieczna okazuje się pisemna prośba o wydanie świadectwa pracy, która niejako przypomni pracodawcy o tym, że musi on taki dokument wystawić. 

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. W niektórych przypadkach pracodawca decyduje się jednak na wydanie świadectw łączonych.

Dotyczy to sytuacji, kiedy pracownik pracuje w jednym zakładzie na podstawie kilku różnych umów – najpierw na podstawie umowy na okres próbny, później na czas określony.

Pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umów zawartych w okresie 24 miesięcy.

Kiedy jednak wygaśnięcie umowy o pracę przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Natomiast prośba o wydanie świadectwa pracy może zostać sporządzona przez pracownika w każdym czasie, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu każdej umowy.

Jeśli pracownik wypełni wzór prośby o wydanie świadectwa pracy i dostarczy go pracodawcy, ten ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku pracownika. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o wydanie świadectwa pracy – wzór