Protokół zniszczenia dokumentów wzór

Kategorie: ,

16.00 

Prawidłowe niszczenie dokumentów to jeden z obowiązków pracodawcy czy administratorów danych osobowych. Przy niszczeniu dokumentów w formie papierowej czy też przy niszczeniu innych nośników danych wykorzystuje się protokół zniszczenia dokumentów, stanowiący potwierdzenie dokonania tej czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Usuwanie danych jest konieczne i wynika między innymi z zasady ograniczenia przechowywania – dane osobowe powinny być przechowywane tylko przez czas niezbędny dla osiągnięcia określonego celu ich przetwarzania.

Protokół zniszczenia dokumentów określa więc, jak długo dokumentacja była przechowywana i wskazuje datę oraz sposób brakowania danych.

Aby móc okazać dowód na zniszczenie dokumentów – na przykład na wypadek ataku hakerskiego i kradzieży danych – warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór protokołu zniszczenia dokumentów, w którym określa się rodzaj zniszczonych danych, wybraną metodę utylizacji, a także osoby odpowiedzialne za zatwierdzenie zniszczenia dokumentacji. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Protokół zniszczenia dokumentów wzór