Wycofanie wniosku o ściganie – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Pokrzywdzony może cofnąć wniosek o ściganie, jeśli podejmie działania w odpowiednim terminie i uzyska niezbędne zgody.

Taki wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu. Czas na cofnięcie wniosku o ściganie upływa w momencie zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.

W przypadku spraw, w których akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, cofnięcie wniosku o ściganie jest skuteczne, o ile nie sprzeciwi się temu oskarżyciel publiczny obecny na rozprawie lub posiedzeniu. W takich okolicznościach nie ma możliwości ponownego złożenia wniosku o ściganie.

Cofnięcie wniosku o ściganie może zostać dokonane w formie pisemnej lub poprzez oświadczenie złożone ustnie do protokołu. Do przygotowania stosownego pisma w tej sprawie warto wykorzystać wzór cofnięcia wniosku o ściganie.

Dokument powinien zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na cofnięcie wniosku oraz opis okoliczności, które spowodowały zmianę stanowiska wnioskodawcy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wycofanie wniosku o ściganie – wzór