Rezygnacja ze Szkoły Jazdy – wzór

16.00 

Rezygnacja ze szkoły jazdy, czyli rezygnacja z kształcenia w ośrodku szkolenia kierowców, to nic innego jak wypowiedzenie umowy. Prawo do złożenia takiej rezygnacji przysługuje każdemu kursantowi, na każdym etapie szkolenia. Przy składaniu rezygnacji należy wnieść o opisanie karty przeprowadzonych zajęć – na tej podstawie kursant będzie mógł kontynuować naukę w innej szkole. 

Rezygnacja ze szkoły jazdy może wiązać się z uzasadnionymi kosztami, ponieważ OSK ma prawo rozliczyć swoje wydatki. Najczęściej za niewykorzystane godziny jazdy (zajęcia praktyczne) kursant otrzymuje pełen zwrot wpłaconych środków.

Nieco inaczej jest z zajęciami teoretycznymi – jeśli odbyło się ich ponad 50%, szkoły zazwyczaj nie dokonują zwrotu.

Wzór rezygnacji ze szkoły jazdy został przygotowany po to, by ułatwić kursantom wypisanie się ze szkoły nauki jazdy i zmianę ośrodka szkoleniowego. Druk wystarczy wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie placówki. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja ze Szkoły Jazdy – wzór