Rezygnacja ze szkoły zawodowej – wzór

16.00 

Rezygnacja ze szkoły zawodowej może zostać złożona przez pełnoletniego ucznia lub przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego. Obowiązek szkolny trwa bowiem do ukończenia 18. roku życia. Rezygnację składa się również w przypadku zmiany szkoły, równolegle składając wniosek o przyjęcie do innej placówki. 

Rezygnacja ze szkoły zawodowej musi przyjmować formę pisemną. Dokument powinien zawierać niezbędne dane osobowe ucznia, w tym również numer PESEL. Konieczne jest także uzasadnienie rezygnacji z nauki w szkole oraz wyliczenie odbieranych z niej dokumentów jak świadectwo czy skrócony akt urodzenia. 

Wzór rezygnacji ze szkoły zawodowej to gotowy do wypełnienia druk, który skraca formalności do minimum.

Uczeń może uzupełnić go odpowiednimi danymi, podpisać i złożyć w sekretariacie placówki. Pismo rozpatruje dyrektor szkoły, zwykle w porozumieniu z wicedyrektorem. Konieczne jest także „rozliczenie się” z placówką, czyli podbicie karty obiegowej i uregulowanie zaległych opłat.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja ze szkoły zawodowej – wzór