Wniosek o przysposobienie dziecka przez ojczyma – wzór

16.00 

Przysposobienie – inaczej adopcja – dziecka to procedura długotrwała i wymagająca dopełnienia wielu formalności. Nieco łatwiej jest adoptować dziecko spowinowacone, na przykład dziecko małżonka. Nadal niezbędny będzie jednak wniosek o przysposobienie dziecka żony (lub męża), który składa się do sądu.

Gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przysposobienie dziecka żony należy starannie uzasadnić, najlepiej powołując się na emocjonalne motywy adopcji.

Wnioskodawca musi zapewnić też, że zagwarantuje dziecku godne warunki do życia i będzie wspierał realizację jego potrzeb emocjonalnych, społecznych i fizycznych. 

Sam wniosek o przysposobienie dziecka żony to nie jedyny dokument, jaki składa się w procesie adopcyjnym. Przed sądem trzeba okazać też skrócony odpis aktu małżeństwa, zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, a także zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Co ważne, w przypadku małoletnich, którzy ukończyli 13. rok życia, niezbędna jest też ich zgoda na przysposobienie. Czasami sąd wysłuchuje w tej sprawie również dzieci młodszych, jeśli są na tyle dojrzałe emocjonalnie by rozumieć, na czym polega adopcja. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przysposobienie dziecka przez ojczyma – wzór