Skarga na nauczyciela WZÓR

Kategorie: , , Tag:

16.00 

Skarga na nauczyciela to pismo, które może złożyć dorosły uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego. Najczęściej skarga tego typu dotyczy agresywnego zachowania nauczyciela, niesprawiedliwego systemu oceniania, faworyzowania jednych uczniów kosztem innych czy też poważnych przewinień, jak stawianie się w miejscu pracy pod wpływem alkoholu. 

Skarga na nauczyciela powinna zostać skierowana do dyrektora szkoły, który pełni nadzór nad zatrudnionymi nauczycielami. Dyrektor ma obowiązek odnieść się do treści skargi, udzielić na nią odpowiedzi i podjąć konkretne działania, które mają na celu wyjaśnienie sytuacji.

Jeśli taka skarga nie przyniesie pożądanego rezultatu, sprawę można skierować bezpośrednio do kuratorium, sporządzając odpowiednie pismo do kuratorium oświaty. Takie pismo będzie skutkowało przeprowadzeniem kontroli w placówce. 

Wzór skargi na nauczyciela wymaga uzupełnienia druku danymi osobowymi skarżącego. Anonimowe skargi na nauczycieli pozostawia się bowiem bez rozpatrzenia. W treści pisma należy dokładnie opisać problem.

Warto również poprzeć swoje argumenty odpowiednimi dowodami.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga na nauczyciela WZÓR