Wniosek do prokuratury o wgląd do akt sprawy – wzór

Kategoria:

16.00 

Zgodnie z przepisami, w postępowaniu przygotowawczym dostęp stron do akt sprawy nie jest swobodny, ale możliwy. Aby uzyskać dostęp do zgromadzonego materiału dowodowego, należy wypełnić wzór wniosku do prokuratury o wgląd do akt sprawy.

Wniosek może złożyć zarówno podejrzany, jak i pokrzywdzony.

Zasadniczo, każdy wniosek do prokuratury o wgląd do akt sprawy powinien zostać rozpatrzony pozytywnie. Jednak organ ma prawo odmówić zgody na wgląd do akt sprawy, jeśli zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa. 

Wniosek do prokuratury o wgląd do akt sprawy wniesiony przez podejrzanego może zostać odrzucony w przypadku, gdy istnieje obawa, że:

  • narazi to na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pokrzywdzonego, bądź innego uczestnika postępowania,
  • zagrozi to zniszczeniem lub ukryciem dowodów,
  • zagrozi to stworzeniem dowodów fałszywych.

Jeśli zaś chodzi o pokrzywdzonego, to w przypadku odmowy wglądu w akta sprawy, powinien on zostać poinformowanym o możliwości udostępnienia akt w późniejszym terminie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek do prokuratury o wgląd do akt sprawy – wzór