Subsydiarny akt oskarżenia – wzór z omówieniem

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Pokrzywdzony, w razie nieudolnego i rażącego działania prokuratury, może sam wejść w rolę oskarżyciela i wnieść subsydiarny akt oskarżenia.

Przepis art. 55 § 2 Kodeksu postępowania karnego stanowi, iż subsydiarny akt oskarżenia musi być sporządzony oraz podpisany przez adwokata lub radcę prawnego. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 621 § 1 k.p.k. akt oskarżenia podlega opłacie w kwocie 300 zł. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w sytuacji, gdy sąd karny wyda wyrok uniewinniający,  poszkodowany będzie miał obowiązek poniesienia kosztów procesu.

Pokrzywdzony, wnosząc zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na policji bądź bezpośrednio do  prokuratury, spodziewa się, iż organy ścigania schwytają sprawce przestępstwa, oskarżą go, skażą i wykonają zasądzoną karę.

Nie zawsze jednakże organy ścigania spełnią oczekiwania osoby pokrzywdzonej. Częstokrotnie prokuratura nie dostrzegając faktu popełnienia przestępstwa bądź nie mogąc ustalić sprawcy, odmawia szczęścia postępowania karnego lub już wszczęte umarza.

Po dwukrotnej odmowie prowadzenia śledztwa bądź dochodzenia, pokrzywdzony ma prawo wnieść do sądu subsydiarny akt oskarżenia.

Do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia pokrzywdzony ma miesięczny termin od dnia doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora o ponownym umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia.

Powyższy proces potwierdzony został w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r. „Warunek ponownego zaniechania ścigania wymagany do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, nie dotyczy form postępowania przygotowawczego (śledztwo albo dochodzenie) oraz faz jego przebiegu („w sprawie” albo „przeciwko osobie”). Decydujące znaczenie ma wyłącznie wymóg dwukrotnego wydania postanowienia o umorzeniu postępowania albo o odmowie wszczęcia (art. 330 § 2 k.p.k.)” (sygn. akt III KK 134/11).

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

Opinie (1)

1 komentarz

Subsydiarny akt oskarżenia – wzór z omówieniem
  1. Polecam wzór, dostaje się wersję PDF i DOC.