Uchwała o likwidacji spółki z o.o. – wzór

16.00 

Spółka z o.o. nie zostaje rozwiązana w momencie powstania przyczyny jej rozwiązania, ale dopiero po przeprowadzeniu pełnej procedury likwidacji, która może trwać około 8 miesięcy. Procedurę otwiera uchwała o likwidacji spółki z o.o. prowadząca do wykreślenia spółki z rejestru.

Spółka może zostać rozwiązana między innymi na skutek upadłości, ale również za zgodą wspólników. Procedurę dobrowolnej likwidacji rozpoczyna uchwała o likwidacji spółki z o.o. w formie aktu notarialnego lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem zaufanym, podpisem osobistym czy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeśli umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Uchwała powinna zapaść większością ⅔ głosów.
 

Uchwała dotycząca likwidacji spółki musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Najważniejsze jest w niej wskazanie likwidatorów, zwykle członków zarządu spółki. Dokument najłatwiej jest przygotować w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór uchwały o likwidacji spółki z o.o.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Uchwała o likwidacji spółki z o.o. – wzór