Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe wzór

16.00 

Wspólnicy mają obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Taki dokument zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa z perspektywy finansowej.

Wspólnicy zatwierdzają sprawozdanie za pomocą uchwały. Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe uzgadnia też kwestię podziału zysku lub pokrycia straty.

Wspólnicy muszą sprawdzić, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe pod względem formalnym, czyli czy zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami, czy nie ma w nim błędów rachunkowych oraz, czy zostało podpisane przez wszystkie osoby.

Potwierdzeniu tych prawidłowości służy właśnie uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe. Jej celem jest też stwierdzenie, że sprawy finansowe spółki w danym roku obrotowym były prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Warto pamiętać, że uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe powinna zostać podjęta w odpowiednim terminie – w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Do jej sporządzenia można wykorzystać uniwersalny wzór uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe wzór