Wniosek o przeniesienie do jednostki bliżej miejsca zamieszkania – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Przeniesienie do innego zakładu karnego jest jak najbardziej możliwe, jeśli powołamy się na jeden z poniższych powodów:

Art. 100. – [Właściwy zakład karny; przeniesienie skazanego do innego zakładu karnego] – Kodeks karny wykonawczy.

§ 1. Skazany odbywa karę we właściwym ze względu na rodzaj, typ, system wykonywania kary lub zabezpieczenie zakładzie karnym. Przeniesienie skazanego do innego właściwego zakładu karnego może nastąpić, szczególnie w przypadku:

1)zmiany przeznaczenia zakładu karnego lub w celu zapewnienia warunków, o których mowa w art. 110 § 2;
2)zatrudnienia lub nauki;
3)udzielenia świadczenia zdrowotnego;
4)skierowania do ośrodka diagnostycznego, oddziału terapeutycznego lub oddziału dla osób stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu śledczego lub zakładu karnego;
5)udziału w czynności procesowej;
6)ważnych względów rodzinnych;
7)względów związanych z bezpieczeństwem skazanego;
8)konieczności zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zakładzie.

§ 2. Dyrektor Generalny Służby Więziennej ustala miejsce odbywania kary pozbawienia wolności dla skazanego objętego ochroną na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o przeniesienie do jednostki bliżej miejsca zamieszkania – wzór
  1. Pismo bardzo nam się przydało.