Umowa kupna sprzedaży miejsca postojowego wzór

16.00 

Deweloper budujący osiedle musi wziąć pod uwagę konieczność zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc postojowych, w tym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Ciekawostką jest jednak to, że nie ma konkretnych przepisów odnośnie tego, ile tych miejsc ma być.

Przepisy na ten temat znajdują się w „Rozporządzeniu na temat warunków technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowanie” wydanym przez Ministra Infrastruktury.

Miejsca postojowe na osiedlu- ile powinno ich być?

Rozporządzenie nie określa jednak dokładnie, ile tych miejsc powinno być. Przepisy mówią jedynie, że ich liczba powinna być dostosowana do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ten plan powinien określać, ile miejsc postojowych powinno przypadać na konkretną liczbę mieszkań. W praktyce wiemy jednak, że często brak takich planów.

Z tego powodu zaparkowanie samochodu, szczególnie jeśli na jedno mieszkanie przypadają dwa, lub więcej pojazdów może stanowić problem.

Warto zatem przy zakupie mieszkania zastanowić się nad dokupieniem do niego miejsca postojowego.

Umowa kupna – sprzedaży miejsca postojowego

W polskim prawie nie ma przepisów obligujących osoby kupujące nowe mieszkania do zakupu miejsca postojowego. Warto jednak przemyśleć takie rozwiązanie. Posiadanie swojego parkingu jest dużym udogodnieniem, szczególnie w silnie zurbanizowanych regionach.

Stanowisko postojowe to dodatkowe koszty do zakupu mieszkania. Jego cena zależy od lokalizacji inwestycji, jej standardu, tego, czy miejsce jest pod dachem itp.

Warto dowiedzieć się, czy cena podana przez dewelopera jest wyrażona netto, czy brutto. Warto wiedzieć, że jeśli garaż stanowi część budynku i nie ma osobnej księgi wieczystej – zapłacimy 8% podatku.

W przypadku gdy miejsce jest osobnym lokalem niemieszkalnym – podatek wyniesie 23%.

Umowa kupna- sprzedaży miejsca postojowego powinna zawierać:

  • datę zawarcia umowy;
  • szczegółowe informacje na temat kupującego i sprzedającego: imię i nazwisko, adres, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, telefon kontaktowy;
  • określenie przedmiotu sprzedaży;
  • cenę.

Wszystkie sprawy nieokreślone w umowie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowę warto zawrzeć przed notariuszem.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży miejsca postojowego wzór