Umowa kupna sprzedaży rzeczy – wzór

16.00 

Rzecz, stanowiąca przedmiot umowy kupna sprzedaży powinna zostać w niej szczegółowo określona. Nie jest to jednak jedyna kwestia, która musi znaleźć się w treści umowy, potwierdzającej zmianę właściciela przedmiotu.

O czym należy pamiętać przy sporządzaniu umowy kupna sprzedaży rzeczy i w jakiej formie zawarta umowa jest ważna. Dowiedz się wszystkiego, zanim zdecydujesz się nabyć rzecz lub ją sprzedać.

Umowa kupna sprzedaży rzeczy – kiedy warto ją zawrzeć?

Transakcje kupna sprzedaży rzeczy realizowane są bardzo często i zawierane są zarówno pomiędzy osobami prywatnymi, jak i pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw.

Wszystkie transakcje, polegające na dokonaniu sprzedaży oraz zakupu przedmiotu powinny odbywać się z uwzględnieniem przepisów prawa, praw i obowiązków sprzedających oraz konsumentów.

Warto pamiętać, że aby umowa kupna sprzedaży rzeczy była wiążąca, należy określić w niej strony transakcji wraz z dokładnym zaznaczeniem ich danych osobowych i adresowych, miejsce oraz czas zawarcia umowy, cenę i stan rzeczy, będącej przedmiotem transakcji oraz czas i sposób jej wydania kupującemu.

Warto zawrzeć ją szczególnie w przypadku transakcji, mającej na celu sprzedaż rzeczy używanej lub uszkodzonej. W umowie winny znaleźć się wtedy dokładne cechy rzeczy wraz ze stanem technicznym oraz dokładnym opisem ewentualnych uszkodzeń.

Jaka umowa kupna sprzedaży rzeczy ma moc prawną?

Według przepisów, ujętych w Kodeksie Cywilnym umowa ustna oraz pisemna mają moc prawną. W praktyce jednak nie wyegzekwujesz swoich racji, jeśli umowa zostanie zawarta ustnie.

W przypadku sprzedaży/zakupu rzeczy warto posiadać umowę, warunkującą szczegóły transakcji. Należy przygotować ją w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

Aby miała ważność, musi zostać podpisana przez obydwie strony. Nie można zapomnieć o ujęciu w niej ceny rzeczy, stanowiącej przedmiot umowy. Dzięki niej umowa będzie ważna i obowiązująca w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń, powstałych już po jej podpisaniu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży rzeczy – wzór