Umowa kupna sprzedaży motoru – wzór

16.00 

Umowa kupna sprzedaży motoru powinna zawierać konkretne elementy, aby sprzedający mógł zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami, czy negatywnymi konsekwencjami ze strony kupującego.

Na początku powinna znaleźć się informacja odnośnie daty i miejsca zawarcia umowy, a następnie dane zarówno sprzedającego, jak i kupującego.

Do danych, które należy podać, zaliczyć trzeba imię i nazwisko, numer PESEL i/lub NIP, a także adres zameldowania oraz rodzaj i numer dokumentu tożsamości wraz z informacją o organie, przez który został on wydany.

Następnie należy wskazać szczegółowe informacje dotyczące pojazdu, a więc jego markę/model, a także rok produkcji.

Co więcej, umowa kupna sprzedaży motoru powinna zawierać także numer nadwozia (ramy) motocykla oraz numer rejestracyjny. Podać należy także przebiegi i ewentualne uwagi dotyczące pojazdu, takie jak uszkodzenia.

W kolejnym punkcie oświadcza się, że pojazd stanowi wyłączną własność sprzedającego oraz że nie posiada on wad prawnych ani nie jest przedmiotem postępowania. Należy także zawrzeć informację o tym, że nie mają do niego praw osoby trzecie ani nie jest przedmiotem zabezpieczenia.

Zwykle w następnym paragrafie wskazuje się wartość motocykla, na którą zgodziły się obie strony. Należy ją zawrzeć zarówno liczbowo, jak i słownie.

W następnej kolejności powinno się zawrzeć informacje przeniesieniu na kupującego własności pojazdu za określoną w umowie kwotę. Warto tutaj dodać potwierdzenie otrzymania wskazanej kwoty, a także odbioru pojazdu.

W kolejnych paragrafach zwykle informuje się o braku wad technicznych, które znane są sprzedającemu, a także informacje o tym, kto ponosi koszty transakcji wynikające z ustaleń umowy.

Zwyczajowo ponosi je kupujący. Dodać należy także klauzulę o tym, że w sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie odnajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz wzmiankę o tym, że stworzono dwie takie same kopie umowy.

Na samym dole powinny znaleźć się podpisy zarówno osoby sprzedającej, jak i kupującej motor.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży motoru – wzór