Umowa służebności drogi WZÓR

Kategorie: , Tag:

16.00 

Ustanowienie służebności przejazdu, przechodu czy przegonu to prawo przejścia lub przejazdu przez cudzą działkę w celu przedostania się do własnej nieruchomości. Służebność polega na przyznaniu właścicielowi działki uprawnień do korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej.

Ustanowienie służebności może odbyć się na drodze sądowej, ale też w drodze porozumienia, które reguluje umowa służebności drogi. 

Do sporządzenia dokumentu regulującego warunki ustanowienia służebności warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy służebności drogi, uwzględniający określenie zakresu służebności, częstotliwość korzystania z nieruchomości czy wysokość wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości obciążonej.

Umowa służebności drogi powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Warto pamiętać, że raz zawarta umowa służebności drogi pozostaje w mocy niezależnie od tego, kto jest w danej chwili właścicielem nieruchomości władnącej i obciążonej. Jest więc wiążąca również dla przyszłych właścicieli działek. 

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa służebności drogi WZÓR