Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej wzór

17.00 

Jeśli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi koniecznej, to jej właściciel może postarać się o ustanowienie tak zwanej służebności drogi koniecznej.

Uzyska w ten sposób prawo dojazdu i przechodu do swojej działki, nawet jeśli właściciele nieruchomości, przez które biegnie droga, nie wyrażą na to zgody. Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej składa się do sądu rejonowego właściwego dla nieruchomości obciążonej. 

Pismo w sprawie służebności jest dosyć skomplikowanym dokumentem, dlatego warto przygotować je w oparciu o nasz wzór wniosku o ustanowienie służebności gruntowej.

Dokument musi uwzględniać dane wnioskodawcy i uczestników postępowania, oznaczenie nieruchomości, żądanie wniosku i fakty, na których wnioskodawca opiera swoje żądanie wraz z dowodami na ich poparcie. 

Składany do sądu wniosek o ustanowienie służebności gruntowej należy uzupełnić o odpisy ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów, kopie map zasadniczych nieruchomości oraz kopię mapy ewidencyjnej nieruchomości.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej wzór