Umowa sprzedaży samochodu – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Umowa sprzedaży samochodu to umowa zobowiązująca sprzedawcę do przeniesienia własności samochodu na kupującego i jego wydania. Natomiast kupującego zobowiązuje się do zapłacenia ustalonej należności i odebrania pojazdu.

Umowa sprzedaży samochodu jest rodzajem umowy sprzedaży ruchomości. Przy czym w tym przypadku w umowie należy zawrzeć opis przedmiotu sprzedaży, tj. samochodu.

Umowa sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży została uregulowana przez przepisy art. 535 – 555 Kodeksu cywilnego. Umowa sprzedaży co do zasady nie potrzebuje formy szczególnej. Jednakże zawierając ją – warto zachować formę pisemną.

W przypadku osób fizycznych taka umowa będzie potrzebna do przedłożenia w wydziale komunikacyjnym oraz urzędzie skarbowym. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca – wystarczy faktura VAT.

Umowę sprzedaży często błędnie nazywa się umową kupna-sprzedaży. Jest to nazwa nieprawidłowa, niepojawiająca się w Kodeksie cywilnym, ani żadnej innej ustawie.

Niezbędne elementy umowy

Niezbędnymi elementami umowy sprzedaży jest:

Data i miejsce zawarcia umowy

Strony umowy

Stronami umowy są sprzedawca i kupujący. Stronami mogą być osoby fizyczne, jaki i osoby prawne. Strony powinny zostać opisane szczegółowo, żeby nie było wątpliwości, kogo umowa dotyczy.

W przypadku osób fizycznych niezbędnymi danymi są: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości, PESEL. W przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy, adres siedziby, NIP, KRS oraz określenie osoby reprezentującej stronę;

Przedmiot umowy

Przedmiotem sprzedaży jest pojazd, jego opis powinien być na tyle precyzyjny, aby jego identyfikacja była możliwa, bez żadnych wątpliwości. Najważniejsze informacje samochodu to:

 • marka pojazdu;
 • model;
 • numer VIN (nadwozia);
 • numer rejestracyjny;
 • numer silnika;
 • rok produkcji;
 • pojemność silnika;
 • aktualny przebieg;

Jeżeli sprzedawany pojazd jest używany lub posiada istotne wady, należy to zawrzeć w umowie. Należy także wskazać dodatkowe elementy wyposażenia auta, będącego również przedmiotem sprzedaży, np. bagażnik dachowy.

Ustalenie ceny

W umowie sprzedaży musi zostać także zawarta cena samochodu, określona w jednostkach pieniężnych. Jest to istotna kwestia ze względu na termin rejestracji, co wiąże się z kolei z ubezpieczeniem pojazdu.

Podpisy stron

Dokumenty wydawane kupującemu

Sprzedawca wraz z samochodem powinien wydać kupującemu:

 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu;
 • dowód zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC oraz potwierdzenie jego zapłaty.

W przypadku natomiast, gdy samochód został sprowadzony zza granicy, sprzedawca powinien przekazać kupującemu potwierdzenie uiszczenia wszelkich opłat obowiązkowych, tj. opłaty recyklingowej, opłat celnych, należnych podatków – akcyzy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa sprzedaży samochodu – wzór