Umowa użyczenia miejsca parkingowego – wzór

16.00 

Przedmiotem umowy użyczenia może być nie tylko nieruchomość, jak lokal czy mieszkanie, ale również miejsce parkingowe czy garaż. Umowa użyczenia miejsca parkingowego charakteryzuje się nieodpłatnością. Oznacza to, że biorący w używanie nie płaci użyczającemu żadnego wynagrodzenia z tytułu zawarcia takiej umowy. 

Chociaż umowa użyczenia miejsca parkingowego nie wiąże się z żadnymi opłatami, to jednak rodzi po obu stronach kontraktu zarówno prawa, jak i obowiązki.

Biorący w używanie nie może bez zgody użyczającego przekazać przedmiotu umowy osobie trzeciej. Natomiast użyczający ma prawo żądać zwrotu rzeczy w niepogorszonym stanie. 

Do sporządzenia umowy użyczenia warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia miejsca parkingowego, który dobrze zabezpiecza interes obu stron.

Pismo ułatwia określenie miejsca parkingowego, którego dotyczy umowa. Uwzględnia również czas trwania umowy, warunki korzystania z przedmiotu umowy oraz kwestie związane z ponoszeniem kosztów jego utrzymania.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa użyczenia miejsca parkingowego – wzór